SAMPEL DOKUMEN TENDER [KERJA]

Dokumen Tender berasaskan Syarat-syarat Kontrak JKR 203A

   
   

                KANDUNGAN DOKUMEN TENDER

   


Bantuan

Format Kulit Muka Hadapan Dokumen Tender Kandungan Dokumen Tender  
   

Sampel Dokumen Tender [Kerja]

  ▪  Kulit Muka Hadapan Sampel Dokumen Tender [Kerja]
  ▪  Pendahuluan

   

▪  Kategori Dokumen Tender
  ▪  Lampiran-lampiran kepada Dokumen Tender:-
            ◦◦   Senarai Semakan


 

          ◦◦   Borang BA  -  Laporan Bank/Institusi Kewangan mengenai 
                                     kedudukan kewangan Pentender
  ▪  Surat-surat Pekeliling berkaitan
   
   

Powered by counter.bloke.com
Dilayarkan pada 10.4.2003


Pembangunan Ukur Bahan

Pertanyaan? Sila hubungi:

Kemaskini:17.5.2004

ROSLAN BIN AHMAD
Bahagian Ukur Bahan dan Kontrak


Telefon No:  03 2697 2625    
E-Mail : roslanahmad@water.gov.my