Home    »Bahasa Malaysia
   »English
Bajet Percukaian Ekonomi Profil Perkhidmatan Pekeliling Bilik Berita

Perkhidmatan Atas Talian
     Aduan Bayaran Lewat
     ePerolehan
     Carian Pekeliling
     e-Perkhidmatan (LHDN)
     e-Filing (LHDN)
     Pendaftaran Kontraktor
     Pinjaman Perumahan
     Semak Status Mohon Pinjaman
     Semakan Baki Pinjaman
Borang Muat Turun
Bahagian Analisa Cukai
Pinjaman Perumahan
Jabatan Akauntan Negara
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Dokumen & Penerbitan
Ucapan Belanjawan
Surat Arahan Perbendaharaan
Ringkasan Sistem Cukai
Insentif Cukai Menurut Undang-Undang
Insentif Cukai Menurut Sektor
Laporan Ekonomi
Perlembagaan & Akta
Info Perhubungan
    Senarai Emel & Tel
    Pertanyaan
    Pautan
    Soalan Lazim
    Peta Laman
Pengguna Perbendaharaan
Polisi ICT Perbendaharaan
Buletin ICT
GSIS
e-Latihan
Perpustakaan
Forum
 
Cari: Salah Satu Semua
   Laman Utama > Pekeliling > Surat Pekeliling Perbendaharaan
Surat Pekeliling Perbendaharaan
Format Pencetak
 

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 16 TAHUN 1993Kepada:

Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian
Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan
Ketua-Ketua Badan Berkanun Persekutuan
Y.B. Setiausaha-Setiausaha Kerajaan Negeri
Pihak-Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan
Ketua-Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Kerajaan


PANDUAN KOD BIDANG PENDAFTARAN BAGI PEROLEHAN
BIDANG BEKALAN DAN PERKHIDMATAN DARIPADA
KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DI KEMENTERIAN KEWANGAN1. TUJUAN

1.1 Surat Pekeliling ini bertujuan menjelaskan mengenai penggunaan Kod Bidang pendaftaran dalam membuat perolehan bagi bidang bekalan, perkhidmatan dan perunding dari kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan bagi Semenanjung Malaysia dan Pejabat Kewangan Persekutuan Sabah dan Sarawak bagi Jabatan yang berpusat di negeri- negeri berkenaan.

2. SEMAKAN KE ATAS KOD BIDANG PENDAFTARAN BAGI BIDANG BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

2.1 Daripada pemerhatian dan maklumbalas Kementerian Kewangan mendapati banyak kekeliruan berlaku dalam menetapkan kod bidang yang sesuai semasa mengiklankan sesuatu tender. Implikasi daripada kekeliruan ini menyebabkan banyak kontraktor yang berkelayakan tidak dapat menyertainya kerana  perbezaan kod pendaftaran yang diiklankan dengan yang didaftarkan. Kesannya Kementerian ini kerap menerima permohonan tambah bidang setiap kali tender diiklankan di akhbar.

2.2 Kementerian Kewangan telah mengkaji perkara ini dan semakan semula kod bidang pendaftaran telah dibuat seperti di Lampiran A. Ruangan sebelah kiri merupakan kod baru dan ruangan sebelah kanan adalah kod bidang lama.

2.3 Mulai dari tarikh 1 Disember 1993 semua iklan tender hendaklah dipanggil berdasarkan kod baru yang ditetapkan dan dokumen tender hendaklah dijual kepada kontraktor yang berdaftar di bawah kod bidang baru. Walau bagaimanapun Jabatan dikehendaki juga menerima permohonan membeli dokumen tender daripada kontraktor yang berdaftar di bawah kod bidang lama yang bersesuaian dengan kod bidang baru berkenaan.

2.4 Amalan ini hendaklah diteruskan sehingga 1 Disember 1995 apabila semua kontraktor telah didaftarkan di bawah kod bidang baru selepas melalui proses penyelarasan kod bidang semasa membuat pembaharuan pendaftaran. Selepas tempoh tersebut dokumen tender tidak boleh dijual kepada mereka yang masih berdaftar di bawah kod bidang lama.

2.5 Salah satu Prinsip asas perolehan yang diamalkan oleh Kerajaan ialah "Memberi Peluang Seluas-luasnya Kepada Mereka Yang Berminat dan Berkelayakan Menyertai Perolehan". Oleh itu sekiranya Jabatan menghadapi keraguan dalam menentukan kategori bagi sesuatu item, kesemua kod bidang yang berkaitan bagi perolehan berkenaan hendaklah dinyatakan. Sebagai  contoh, Jabatan yang ingin membeli peralatan video dan peti television untuk kegunaan latihan kakitangan maka kod bidang yang sesuai ialah 040200 - Alat Bantuan Mengajar. Walau bagaimanapun kedua-dua item tersebut boleh juga dikategorikan sebagai 020300 - Perkakas Elektrik. Dalam keadaan ini kedua-dua kod hendaklah disebut di dalam iklan tender dan kesemua kontraktor yang berdaftar di dalam salah satu atau kedua-dua kod berkenaan yang berminat menyertai tender hendaklah dibenarkan menyertai tender. Jabatan hendaklah menyatakan item sebenar yang hendak diperolehi di dalam tajuk tender. Dengan cara ini Kerajaan dijangka akan mendapat tawaran yang lebih kompetitif dan kurang menimbulkan kesulitan kepada kontraktor.

3. KUATKUASA DAN PEMBATALAN

4.1 Surat Pekeliling ini berkuatkuasa mulai 1 Disember 1993. Dengan berkuatkuasanya surat pekeliling ini surat pekeliling pendaftaran Bil. 2 Tahun 1986 adalah dibatalkan.

Sekian. Terima kasih.

'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'
( DR. HAJI ABDUL AZIZ BIN MUHAMAD )
Bahagian Pengurusan Perolehan dan Kerajaan,
b.p. Ketua Setiausaha,
Kementerian Kewangan Malaysia.

s.k.
KB 121/560-2/12 Jd.3
Semua Y. Berhormat Pegawai Kewangan Negeri


JADUAL PERTUKARAN KOD BIDANG BARU BERBANDING KOD BIDANG LAMA

Kod Bidang Bekalan/Perkhidmatan Bidang Bekalan Perkhidmatan (Lama) Yang Telah Digulungkan Ke Bidang (Baru/Bertentangan)

(Baru) Kod Lama

01 BAHAN BACAAN DAN ALATULIS 01 BAHAN BACAAN/ALATULIS DAN SURIH

010100 Bahan Bacaan 010100 Bahan Bacaan

0101 00 - Bahan Bacaan 0101 01 - Buku Teks/Ilmiah/ Majalah Risalah/ Lain-Lain (Terbitan Luar Negeri)

0101 02 - Buku Teks/Ilmiah/ Majalah/Risalah/ Lain-Lain (Terbitan)

010200 Alatulis 010200 Alatulis

0102 01 - Alatulis (Tidak termasuk 0102 01 - Buku Tulis/Rekod Borang/Kertas Komputer 0102 02 - Kertas/Stensil
0102 03 - Kad/Fail Sampul
0102 04 - Pita/Pengikat/ Penjilid
0102 05 - Dakwat/Toner
0102 06 - Pensil/Pena/Pemadam /Stamp
0102 07 - Papan Tulis/Kenyataan
0102 08 - Bahan Lukisan
0102 09 - Labeling Gun
0102 10 - Pelbagai

0102 02 - Bahan Surih dan Drafting 010300 Bahan Surih dan Drafting

0103 01 - Kertas Tekap Biasa/ BerAmonia
0103 02 - Alat Menyurih
0103 03 - Tracing Film
0103 04 - Traclng Draught Cloth Tracer
0103 05 - Drafting Equipment & Accessories
0103 06 - Pelbagai
0102 99 - Pembuat

02 ALAT KELENGKAPAN PEJABAT DAN 02 ALAT KELENGKAPAN PEJABAT KEDIAMAN DAN KEDIAMAN

20100 Perabot dan Kelengkapan 020100 Perabot(Dalam & Luar Bangunan)

0201 O1 - Perabot 0201 01 - Kayu/Rotan
0201 02 - Besi Aluminium
0201 03 - Plastik/GRP
0201 04 - Foam Getah
0201 05 - Perabot Komputer
0201 06 - Perabot Sistem Pejabat
0201 07 - Pelbagai

0201 02 - Permaidani/Ambar 020700 Permaidani/Ambar dll

0207 01 - Permaidani/Amar
0207 02 - Tikar/Sejadah
0207 03 - Wall Paper
0207 04 - Bidai
0207 05 - Pelbagai

0201 99 - Pembuat

020200 Mesin 020200 Mesin-Mesin Pejabat

0202 01 - Mesin-Mesin Pejabat 0202 01 - Mesin Pendua/Stensil
0202 02 - Mesin Taip
0202 03 - Word Processor
0202 04 - Mesin Perincih Kertas
0202 05 - Mesin Pemotong Kertas
0202 06 - Mesin Cetak & Peralatan
0202 07 - Mesin Penyalin
0202 08 - Mesin Pengira
0202 09 - Mesin Penyusun Kertas
0202 10 - Receipting Machine
0202 11 - Mesin Penjilid & Peralatan
0202 12 - Ticket Machine
0202 13 - Pelbagai

0202 02 - Mesin-Mesin Kediaman 050600 Mesin Jahit & Peralatan Jahitan

0506 01 - Mesir Jahit
0506 02 - Peralatan Jahitan
0506 03 - Pelbagai
0202 99 - Pembuat

020300 Perkakas Elektrik 020300 Perkakas Elektrik

0203 00 - Perkakas Elektrik 0203 01 - Kipas Angin
0203 02 - Pendingin Udara (Window/Split)
0203 03 - Cerek
0203 04 - Peti Sejuk
0203 05 - Perakam Waktu
0203 06 - Bateri/Lampu Suluh
0203 07 - Jam
0203 08 - Vacuum Cleaner
0203 09 - Mesin Mendobi (Laundry Equipment)
0203 10 - Pelbagai
0203 99 - Pembuat

020400 Kelengkapan Dapur 020400 Kelengkapan Dapur

0204 00 - Kelengkapan Dapur 0204 01 - Dapur Masak/Oven
0204 02 - Periok/Kuali
0204 03 - Pinggan Mangkok
0204 04 - Cutlery/Pisau
0205 05 - Pelbagai
0208 03 - Cawan/Dulang
0204 99 - Pembuat

020500 Peralatan Pencucian 020600 Peralatan Pencucian/ & Pembersihan Pembersihan

0205 00 - Peralatan Pencucian & 0206 01 - Bakul Sampah Pembersihan 0206 02 - Penyapu /Mop
0206 03 - Kertas Tisu
0206 04 - Sabun/Detergent
0206 05 - Tong Sampah
0206 06 - Pelbagai
0205 99 - Pembuat

020600 Bahan-Bahan Pembungkusan/ 020800 Keluaran Plastik Bekas

0206 00 - Bahan-Bahan Pembungkusan/ 0208 01 - Polybag/Pembungkus Bekas 0208 02 - Botol/Container
0208 04 - Peti Peluru
0209 01 - Kotak
0206 99 - Pembuat

03 PERALATAN CEGAH KEBAKARAN 03 ALAT KEBOMBAAN DAN KAWALAN
DAN KESELAMATAN KESELAMATAN

30100 Alat dan Sistem Cegah 030100 Alat Sistem Cegah Kebakaran Kebakaran

0301 00 - Alat dan kebakaran 0301 01 - Hos Paip Bomba/Reel
0301 02 - Alat Pemadam Api
0301 (Extinguisher)
03 - Pelbagai

030300 Bahan Pemadam Api

0303 01 - Dry Chemical
0303 02 - Extinguishing Agent
0303 03 - Tabung/Cylinder
0303 04 - Pelbagai
0301 99 - Pembuat

030200 Pakaian dan Alat Keselamatan 030200 Pakaian dan Alat Penyelamat

02 00 - Pakaian/Alat Penyelamat 0302 01 - Pakaian Penyelamat
0302 02 - Kelengkapan Penyelamat
0302 03 - Tangga/Peralatan Memanjat
0302 04 - Air Breathing Apparatus
0302 05 - Topi Keledar/Tentera
0302 06 - Pelbagai

030400 Peralatan Kawalan Keselamatan

0304 01 - Alat Pengesan X-Ray
0304 02 - Alat Sistem Kawalan Keselamatan
0304 03 - Alat Pengesan
0304 04 - Pelbagai

0302 99 - Pembuat

04 PERALATAN PERHUBUNGAN/ 04 ALAT PANDANG DENGAR, KOMUNIKASI SEMBOYAN DAN PENYIARAN

0401 Alat-Alat Perhubungan/ 040200 Semboyan dan Perhubungan Komunikasi
0401 00 - Alat Perhubungan 0402 01 - Radio/Receiver & Transmitter
0402 02 - Cypher
0402 03 - Radar
0402 04 - Alat Telefoni
0402 05 - Alat Telegrafi
0402 06 - Alatganti dan Alatuji
0402 07 - Bateri Semboyan/ Perhubungan
0402 08 - P.A. System
0402 09 - Mesin Telex
0402 10 - Mesin Faxsmile
0402 11 - Pelbagai

0401 99 - Pembuat

040200 Alat Bantuan Mengajar 040100 Alat Pandang Dengar/Alat Bantuan Mengajar

0402 00 - Alat Bantuan Mengajar 0401 01 - Video-Video Camera & Recorder
0401 02 - Film Rewinder
0401 03 - Film Projector
0401 04 - Overhead Projector
0401 05 - Slide Projector
0401 06 - Kayu Layar (Screen)
0401 07 - Tape Recorder/Pita Magnetik dll.
0401 08 - Radio
0401 09 - Television
0401 10 - Piring Hitam/Kaset
0401 11 - Komponen Elektronik/ HiFi
0401 12 - Pelbagai

0402 39 - Pembuat

05 KELUARAN JAHITAN 05 PAKAIAN DAN PERALATAN JAHITAN

050100 Keluaran Jahitan 050100 Bahan Tekstil

0501 01 - Bahan Tekstil 0501 01 - Kain Pakaian Seragam
0501 02 - Kain Langsir
0501 03 - Kain Kusyen/Pembalut
0501 04 - Tuala
0501 05 - Selimut
0502 06 - Benang
0502 07 - Pelbagai

0531 02 - Barang-barang Berjahit 050200 Barang-barang Berjahit (Barang-Barang yang tidak lekat di badan) 0502 01 - Kelambu
0502 02 - Cadar
3502 03 - Sarung Bantal
0502 04 - Bendera
3502 05 - Sarung/Kusyen
3502 06 - Segala Jenis Embroidery/Sulaman
0502 07 - Pelbagai
0501 39 - Pembuat

050200 Pakaian dan Kelengkapan 050300 Pakaian dan Kelengkapan

0502 00 - Pakaian dan Kelengkapan 0503 01 - Baju Hujan/Sejuk
0503 02 - Topi/Songkok
0503 03 - Singlet/T.Shirt
0503 04 - Sarung Kaki/Tangan
0503 05 - Bag
0503 06 - Tali Pinggang
0503 07 - Lencana/Cap Badge
0503 08 - Sarung Pistol
0503 09 - Bahan-Bahan Kosmetik
0503 10 - Pelbagai

050400 Kasut/But

0504 01 - Kasut Canvas
0504 02 - Kasut Kulit
0504 03 - Kasut Getah
0504 04 - Capal
0504 05 - Pelbagai

0502 95 - Pembuat

050300 Bahan Tarpaulin dan Canvas 050500 Bahan Tarpaulin dan Canvas

0503 00 - Bahan Tarpaulin/Canvas 0505 01 - Canopy
0505 02 - Khemah
0505 03 - Peralatan Webbing
0505 04 - Canvas
0505 05 - Pelbagai

0503 99 - Pembuat

06 FOTOGRAFI DAN PERALATAN 06 ALAT FOTOGRAPHI DAN PERALATAN

060100 Kamera dan Peralatan 060100 Kamera/Filem

0601 00 - Kamera/Peralatan 0601 01 - Kamera dan Peralatannya
0601 02 - Filem
0601 03 - Plate
0601 04 - Pelbagai

060200 Bahan Memproses Gambar

0602 01 - Kertas Gambar
0602 02 - Bahan Kimia
0602 03 - Peralatan Bilik Gelap
0602 34 - Pelbagai
0601 00 - Pembuat

060200 Filem Siap Untuk Tayangan 060300 Filem Siap Untuk Tayangan

0602 00 - Filem Siap Untuk Tayangan 0603 01 - Semua Jenis Filem
(perlu Lesen Finas) Siap Untuk Tayangan

07 KELENGKAPAN SUKAN, CENDERAMATA 07 ALAT-ALAT SUKAN DAN
DAN MUZIK CENDERAMATA

070100 Kelengkapan Sukan 070100 Peralatan/Pakaian Sukan

0701 00 - Peralatan/Pakaian Sukan 0701 01 - Semua Jenis Alat Sukan
0701 02 - Semua Jenis Pakaian Sukan
0701 99 - Pembuat

070200 Cenderamata dan Hadiah 070200 Cenderamata/Hadiah

0702 00 - Cenderamata dan Hadiah 0702 01 - Logam/Kayu
0702 02 - Kraftangan (semua jenis)
0702 03 - Pelbagai
0702 99 - Pembuat

070300 Alat Muzik 040300 Alat Muzik

0703 00 - Alat Muzik 0403 01 - Semua Jenis Alat Muzik
0403 02 - Alat Studio Rakaman
0403 03 - Pelbagai
0703 99 - Pembuat

08 MAKANAN DAN MINUMAN 08 MAKANAN DAN MINUMAN

080100 Bahan Minuman 080100 Bahan Minuman

0801 00 - Bahan Minuman 0801 01 - Cordial
0801 02 - Serbuk Coklat
0801 03 - Serbuk Kopi
0801 04 - Teh
0801 05 - Susu
0801 06 - Aiskrim
0801 07 - Pelbagai
0801 99 - Pembuat

080200 Makanan Mentah Basah 080200 Makanan Mentah Basah

0802 00 - Makanan Mentah Basah 0802 01 - Daging Lembu/Kambing
0802 02 - Ayam
0802 03 - Makanan Laut
0802 04 - Semua jenis Sayuran
0802 05 - Semua Jenis Buahan
0802 06 - Telur
0802 07 - Pelbagai

080300 Makanan Mentah Kering 080300 Makanan Mentah Kering

0803 00 - Makanan Mentah Kering 0803 01 - Rempah Ratus
0803 02 - Tepong Gandum/Jagung
0803 03 - Gula
0803 04 - Ikan Kering/Masin
0803 05 - Minyak Masak
0803 06 - Majerin
0803 07 - Makanan Segera
0803 09 - Kacang
0803 39 - Pelbagai

080400 Roti/Biskut

0804 01 - Roti
0804 02 - Biskut

080700 Bijirin/Tepong

0807 01 - Beras/Pulut
0807 02 - Tepong Beras/Pulut

080900 Bahan Campuran Makanan

0809 01 - Bahan Perisa
0809 02 - Pengawit Makanan/
Bahan
0809 Kimia Makanan
0809 03 - Pewarna Makanan
0809 04 - Pelbagai
0803 99 - Pembuat

0400 Makanan Dalam Tin/Botol/ 080500 Makanan Dalam Tin dan Botol Bungkus

0804 00 - Makanan Dalam Tin/ 0805 01 - Sos Botol/Bungkus 0805 02 - Kicap
0805 03 - Cuka
0805 04 - Ikan/Ayam/Daging
0805 05 - Jem
0805 06 - Sri Kaya
0805 07 - Buahan
0805 08 - Pelbagai

080800 Catuan Bungkus

0808 01 - Bahan Perisa
02 - Pengawit Makanan/
Bahan Kimia Makanan
03 - Pewarna Makanan
04 - Pelbagai
0804 99 - Pembuat

080500 Makanan Bermasak 080600 Makanan Bermasak/Kantin

0805 01 - Makanan Bermasak Islam 0806 01 - Asrama
0806 02 - Kantin
0806 04 - Bungkus/Hidang
0804 03 - Kuih Muih

0805 02 - Makanan Bermasak 0806 03 - Kantin Sekolah Jenis
Bukan Islam Kebangsaan Cina/Tamil

09 PERALATAN HOSPITAL DAN 09 ALAT KELENGKAPAN HOSPITAL
UBAT-UBATAN DAN UBAT-UBATAN

090100 Peralatan/Kelengkapan 090100 Alat Kelengkapan Perubatan Perubatan Untuk
0901 00 - Peralatan/Kelengkapan 0901 01 - Perubatan
Perubatan 0901 02 - Pembedahan
0901 03 - Perbidanan & Sakit Puan
0901 04 - Orthopedik/Pulih Anggota
0901 05 - X-Ray
0901 06 - Urologi/Neufrologi
0901 07 - Psikatari/Neurologi
0901 08 - Farmasi
0901 09 - Bius
0901 10 - Hidung, Tekak dan Telinga (ENT)
0901 11 - Mata
0901 12 - Kardio-Thoracsic
0901 13 - Pergigian
0901 14 - Kejuruteraan Hospital misalnya Otoklev/ dandang stim/alat sucihama perlesen kilang dan Jentera)
0901 15 - Makmal/diagnostik
0901 16 - Onkologi
0901 19 - Pelbagai
0904 06 - Alat-Alat Diagnostik misalnya set tekanan darah, set ujian
0904 07 - Peralatan besi waja tahan karat.
0901 99 - Pembuat

090200 Ubat dan Bahan Ubatan 090200 Bahan Mentah Ubat-Ubatan
090300 Ubat Tersedia (Bentuk Dos)

0902 01 - Dadah Berjadual (Perlu 0903 01 - Dadah Berbahaya(Perlu Lesen Farmasi) Lesen Farmasi)

0902 02 - Racun Berjadual (Perlu 0902 01 - Racun Berjadual Lesen Farmasi) (Perlu Lesen Farmasi)
0903 02 - Racun Berjadual(Perlu Lesen Farmasi)

0902 03 - Ubat Tidak Berjadual 0902 02 - Bahan Bukan Beracun
0903 03 - Bahan lain tidak berjadual misalnya Vitamin
0902 99 - Pembuat 0902 03 - Pelbagai

090300 Perkakas Perubatan Pakai Buang 090400 Perkakas Perubatan Pakai Habis
0903 00 - Perkakas Perubatan 0904 01 - Medical Sundries
Pakai Buang 0904 02 - Dental Sundries
0904 03 - Non-Medical Dressing and Plaster
0904 04 - Sutures/Cat Guard
0904 05 - Gas-gas Perubatan
0904 08 - Pelbagai
0903 99 - Pembuat

10 KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL 10 ALAT MAKMAL DAN SAINTIFIX

1001 01 - Kimia 100200 Bahan Kimia/Alatuji dan Saintifik

1001 01 - Kimia Makmal 1002 01 - Kimia Makmal
1002 02 - Alatuji dan Saintiik
1002 03 - Pelbagai

1001 02 - Kimia Industri 110300 Kimia Industri

1103 01 - Detergent Industri
1103 02 - Water Displacing
1103 03 - Solvent
1103 04 - Solution Detergent
1103 05 - Degreasing Agent
1103 06 - Anti-Malaria Oil
1103 07 - Industrial Salt
1103 08 - Pelbagai

001 03 - Kimia Pemprosesan Air 150300 Bahan Kimia Pemeroses Air

(Aluminium Sulphate, Anydros Ammnia; Chloride Of Line Chloride Liquid, Copper Sulphate Liquid Sodium Silicate, Sodium Aluminate, Sodium Bicarbonate, Sodium Silico Flouride, Soda Asli dan lain-lain.

1001 99 - Pembuat

100200 Kelengkapan Makmal 100100 Kelengkapan Makmal

1002 00 - Kelengkapan Makmal 1001 01 - Alat Kaca
1001 02 - Mikroskop
1001 03 - Kertas Penguji
1001 04 - Bahan Logam/Bukan Logam
1001 05 - Radas/Apparatus
1001 06 - Makmal Perubatan
1001 07 - Pelbagai
1002 93 - Pembuat

11 BAHAN BARAR DAN PELINCIR 11 BAHAN API, KIMIA INDUSTRI DAN CAT

110100 Bahan Bakar 110100 Bahan Bakar

1101 00 - Bahan Bakar 1101 01 - Petrol
1101 02 - Diesel
1101 03 - Minyak Tanah
1101 04 - Gas/LPG
1101 05 - Hexamine Refill/Table
1101 06 - Kayu Api
1101 07 - Mancis
1101 08 - Pelbagai
1101 99 - Pembuat

110200 Bahan Pelincir 110200 Pelincir/Grease

1102 00 - Bahan Pelincir 1102 01 - Minyak Injin
1102 02 - Minyak Transmission
1102 03 - Minyak Break/Cluth
1102 04 - Minyak 'Hydraulic'
1102 05 - Minyak Transformer/ Switch Gear
1102 06 - Grease
1102 07 - Pelbagai
1102 99 - Pembuat

12 PERTANIAN DAN TERNAKAN 12 BAJA, PERALATAN, TERNAKAN DAN PERIKANAN

120100 Baja dan Racun 120100 Baja Pertanian

1201 01 - Baja 1201 01 - Baja Terus
1201 02 - Baja Campuran
1201 03 - Baja Sebatian
1201 04 - Pelbagai

1201 02 - Racun Pertanian 120200 Racun Pertanian

1202 01 - Racun Serangga/Hama
1202 02 - Racun Kulat/Bakteria
1203 03 - Racun Perosak
1203 04 - Pelbagai
1201 99 - Pembuat

120200 Tanaman dan Baka Ternakan 120300 Bahan Tanaman & Hasil Tanaman
1202 01 - Tanaman/Benih Semaian 1203 01 - Biji Benih
1203 02 - Benih/Semaian
1203 03 - Rumput
1203 04 - Pokok-Pokok
1203 05 - Tanah Hitam
1203 06 - Hasil Pertanian
(Agricultural Produce kecuali sayuran dan buah-buahan tanpa  proses)

1202 02 - Ternakan/Baka Ternakan 1205 03 - Baka Ternakan

120300 Peralatan Pertanian dan 120400 Peralatan Pertanian/ Ternakan Perikanan (Membekal Sahaja)
1203 00 - Peralatan Pertanian/ Ternakan 1204 01 - Alat-alat Penyembur
1204 02 - Alat Memagar
1204 03 - Alat Pekebun dan Menoreh
1204 04 - Alat Mengred Telor
1204 05 - Guni/Karong
1204 06 - Perkakas Melatih Haiwan
1204 07 - Jaring/Pukat
1204 08 - Pasu/Mangkok
1204 09 - Peralatan Memproses Bijirin (Grain Processing Equipment)
1204 10 - Pelbagai
1203 99 - Pembuat

1204 00 Makanan/Ubat-Ubatan Ternakan 120500 Makanan/Ubat-Ubatan Ternakan/Haiwan
1204 00 - Makanan /Ubat-ubatan 1205 01 - Makanan Ternakan
Ternakan 1205 02 - Ubat-Ubatan
1205 04 - Pelbagai

1204 99 - Pembuat

13 KELENGKAPAN/KEMUDAHAN AWAM

1301 00 - Kelengkapan/Kemudahan 1408 03 - Pondok Telefon Awam 1408 04 - Peti Surat
1405 02 - Papan Tanda/Arah
1301 99 - Pembuat

14 BAHAN BINAAN DAN PERALATAN 14 BAHAN-BAHAN UNTUK
KESELAMATAN JALAN RAYA KEJURUTERAAN AWAM

140100 Bahan Binaan 140100 Bahan Pembinaan Jalan
1401 00 - Bahan Binaan 1401 01 - Bitumen/Asphalt
1401 02 - Emulsion
1401 03 - Additives For Road Construction
1401 04 - Premix
1401 05 - Tanah
1401 06 - Pelbagai - Wire Gabions & Mattress
1401 07 - Pelbagai

140200 Bahan-Bahan Binaan

1402 01 - Simen
1402 02 - Besi-Keluli
1402 03 - Batu Baur(aggregates)
1402 04 - Kayu/Rotan
1402 05 - Bata
1402 06 - Gelas
1402 07 - Bahan-Bahan Siling
1402 08 - Bahan-Bahan Bumbung
1402 09 - Pasir
1402 10 - Iron Mongery
1402 11 - Sanitary Fittings
1402 12 - Metal Frames/Metal Supplies
1402 13 - Tiles/Mosaic & Terrazo
1402 14 - Strustural Steel Section/Plate (eg. I Section H Section, Hollow Section Angle Section, Channel Section)
1402 15 - Pelbagai

140300 Concrete Products

1403 01 - Prestressed
1403 02 - Precast
1403 03 - Pelbagai

140400 Prefabricated Structures /Items

1404 01 - Timber
1404 02 - Steel Works
1404 03 - Pelbagai

140600 Sewerage & Fitting

1406 01 - Semua jenis sewerage & Fittings

140700 Tiang

1407 01 - Kayu
1407 02 - Besi
1407 03 - Concrete
1407 04 - Pelbagai

150200 Peralatan Pembekalan Air Pipes and Fittings

1502 01 - Cast Iron Pipes and 1502 Specials
1502 02 - Spun Iron and Specials
1502 03 - Galvanised Iron Pipes and Fittings
1502 04 - Steel Pipes and Specials
1502 05 - Asbestos Cement Pipes and Joints
1502 06 - Polymer/Plastic Pipes and Fittings
1502 07 - Copper Tubes and Fittings (Fittings/ Special - bend, flangers, flanges - Spigots, fire hydrants, joints, saddles, tappers (reducers) Tee.
1502 08 - Valves
1502 09 - Manhole Cover 'Frame'
1502 10 - Pelbagai

150400 Storage Tank

1504 01 - Pressed Steel Storage Tank
1504 02 - Fibre lass Tank
1504 03 - Pelbagai

110400 Cat-Cat

1104 01 - Cat Biasa
1104 02 - Cat Laut
1104 03 - Pelbagai

020903 06 -Jaring Dawai Penghalang Serangga
140800 Pelbagai

1408 01 - Hardware - pisau, patil, Lesen/No Plate
1408 02 - Soil Litter Membrane
1408 06 - Pelbagai

1401 99 - Pembuat

140200 Peralatan Keselamatan Jalan 140500 Alat-alat Keselamatan Raya Jalan Raya
1402 00 - Peralatan Keselamatan 1405 01 - Cones, Safety Jacket, Jalan Raya Road Reflector etc.
1405 03 - Guard Rail
1405 04 - Pelbagai - Mesin mengira kenderaan & peralatan
1402 99 - Pembuat

15 PERALATAN SURATAN DAN UKURAN 13 ALAT UKUR DAN SUKATAN

150100 Peralatan Sukatan/Ukuran 130100 Alatukur dan Pemetaan

1501 00 - Semua Peralatan Sukatan/ 1301 01 - Alat Pemetaan dan
Ukuran Plan
1301 02 - Alatukur Tanah
1301 03 - Pelbagai

130200 Alat Cartographic

1302 01 - Cartographic Special Tool
1302 02 - Cartographic Films
1302 03 - Pelbagai

130300 Alat Kajicuaca

1303 01 - Semua Peralatan/ Kelengkapan Kajicuaca

150100 Measurlng Instruments & Spares

1501 01 - Pressure gauges, level indication, flow records
1501 02 - Meter Air
1501 03 - Pengesan Kebocoran Air
1501 04 - Pelbagai

1605 03 - Aviation Bridges
1605 04 - Meter Pengukur
1606 01 - Alat Penimbang (Portable)
1606 10 - Parking Meter
1408 05 - Parking Meter
1606 15 - Smoke Meter/Detector
1606 16 - Vehile (Dynamic Axle Weigbridge/Membekal sahaja)
1604 10 - Gauges, Measuring & Testing Equipment
0209 02 - Alat Penimbang Kecil (Domestik)
1501 99 - Pembuat

16 KENDERAAN, JENTERA BERAT 16 KENDERAAN, LAIN-LAIN DAN KELENGKAPAN PERALATAN DAN KELENGKAPAN JENTERA

160100 Kenderaan 160100 Kenderaan

1601 01 - Basikal 1601 01 - Basikal
02 - Motosikal 1601 02 - Motosikal
03 - Kereta 1601 03 - Kereta Saloon/Station Wagon
04 - Lori 1601 04 - Lori Ringan, Van dan Kenderaan 4 Wheel Drive
05 - Bas 1601 05 - Bas

160l 99 - Pembuat 2015 03 - Pembinaan Badan Kenderaan
160200 Jentera Berat 160200 Lain-Lain Jentera Berat

1602 00 - Jentera Berat 1602 01 - Bulldozers (tyred & tracked)
1602 02 - Scrappers
1602 03 - Motor Graders
1602 04 - Shovels(tyred & tracked)
1602 05 - Backhoe showel
1602 06 - Rollers (all types)
1602 07 - Pavers
1602 08 - Dumpers
1602 09 - Excavators
1602 10 - Fork Lifts
1602 11 - Prime Movers
1602 12 - Trailers
1602 13 - Low Loaders
1602 14 - Armoured Carriers (tyred & tracked)
1602 15 - Specialised Vehicles
(recovery trucks, fire vehicles, mobile craned, garbage compactors, desludgers, tankers, refueller, road
sweeper trucks sign vehicles and others)

(Sebutkan barangan)
1602 16 - Agricultural Tractors and implements/ attachments
1602 17 - Pelbagai
1601 06 - Lori Berat dan Tipper
1601 07 - Pelbagai

1602 99 - Pembuat

160300 Alatganti dan Aksesori 160300 Alat-Alatganti dan Kenderaan/Jentera Berat Accessories

1603 01 - Bateri
1603 02 - Tayar dan Tiub
1603 10 - Alatganti/Aksesori 1603 03 - Alatganti & Kenderaan Accessories untuk kenderaan

1603 02 - Alatganti/Aksesori Jentera 1603 04 - Alatganti & Accessories untuk jentera berat
1603 99 - Pembuat

18 KERETAPI DAN KELENGKAPAN

160400 Keretapi, Peralatan dan 180100 Keretapi dan Kelengkapan Alaganti

1604 01 - Lokomotif 1801 01 - Locomotive

1604 02 - Peralatan dan Alatganti 1801 02 - Coach Keretapi
1801 03 - Wagon
1801 04 - Pelbagai

180200 Peralatan Landasan

1802 01 - Landasan
1802 02 - Sleepers
1802 03 - Peralatan Menguji dan Penyenggaraan
1802 04 - Fish Bolts & Nuts untuk mengikat landasan Keretapi
1802 05 - Pelbagai

180300 Alatganti

1803 01 - Alatganti Keretapi
1803 02 - Alatganti Landasan

1604 99 - Pembuat

17 SENJATA DAN PERALATAN 17 SENJATA, BAHAN LETUPAN DAN
KELENGKAPAN SASARAN

170100 Senjata Api/Peluru 170100 Senjata Api

1701 01 - Senjata Api 1701 01 - Senjata Berat
1701 02 - Senjata Kecil
1701 03 - Sistem Senjata api termasuk Anti Tank System
1701 04 - Alatganti

1701 02 - Peluru 170200 Peluru

1701 99 - Pembuat 1702 01 - Semua jenis peluru

170200  - Bahan Letupan 170300 Bahan Letupan

1702 00 - Bahan Letupan 1703 01 - Grenade
1703 02 - Bomb
1703 03 - Rocket
1703 04 - Mines
1703 05 - Pycrotechnics and Fused
1703 06 - Explosives for Civil Engineering Works
1703 07 - Exploder (Peletup)/
1703 08 - Pelbagai

1702 99 - Pembuat

170300 Kelengkapan Sasaran 170400 Kelengkapan Sasaran

1703 00 - Kelengkapan Sasaran 1704 01 - Semua Jenis Alat Kelengkapan Sasaran

170500 Pelbagai
1703 99 - Pembuat

18 MESIN DAN PERALATAN 160400 Peralatan Worksyop dan KEJURUTERAAN Machine Tools

180100 Mesin dan Kelengkapan Bengkel 1604 01 - Lathe machines
1604 02 - Milling machines
1604 03 - Drilling machines
1604 04 - Grinding machines
1604 05 - Hydraulic Equipment
1604 06 - Welding Equipment
1604 07 - Electrodes
1604 08 - Foundary & Casting Equipment
1604 09 - Instrumentation gadgets
1604 11 - Special Tools
1604 12 - Pelbagai

1801 99 - Pembuat

180200 Peralatan Perindustrian Minyak 160500 Alat Perindutrian Minyak

1802 00 - Peralatan Perindustrian 1605 01 - Skid Tank Minyak
1605 02 - Pumps
1605 05 - Pelbagai
1802 99 - Pembuat

180300 Mesin Dan Kelengkapan Khusus 160600 Lain-Lain Peralatan & Kelengkapan

1803 00 - Mesin dan Kelengkapan 1606 02 - Drilling/Pilling Khusus equipment
1606 03 - Concrete Mixers
1606 04 - Injection Moulding Equipment
1606 05 - Sawmilling equipment
1606 06 - Air Compressors
1606 07 - Portable generator sets
1606 08 - Portable pumpsets - Valve, Blomers
1606 09 - Lawn Movers
1606 11 - Conveyor belt/ Conveyor
1606 12 - Alphalt Pavement
1606 13 - Vibrating Plate
1606 14 - Road Line Marker
1606 17 - Wooden Pellet
1606 18 - Pelbagai
1803 99 - Pembuat

19 PESAWAT UDARA, BOT DAN KAPAL 19 PESAWAT UDARA DAN BOT/KAPAL

190100 Pesawat Udara 190100 Pesawat Udara

1901 01 - Pesawat Udara 1901 01 - Pengangkutan
1901 02 - Penumpang
1901 03 - Perang/Jet
0901 04 - Helicopter

1901 02 - Alatganti dan Kelengkapan 190200 Alatganti dan kelengkapan Pesawat
1902 01 - Alatganti dan kelengkapan pesawat Udara
1901 99 - Pembuat

190200 Bot dan Kapal 190300 Bot/Kapal

1902 01 - Bot 1903 03 - Pembekal Bot/Kapal
1902 02 - Kapal Laut/Kapal Selam 1903 04 - Catamaran Feri/Bot
1902 03 - Alatganti dan kelengkapan Bot/Kapal 190400 Kelengkapan dan Alatganti Bot/Kapal

1904 01 - Alat-alat mekanikal dan Alatganti
1904 02 - Alat-alat Elektrik/ Elektronik dan Alatganti
1904 03 - Alat-alatganti Keselamatan dan Alatganti
1904 04 - Pelbagai (Consumable Items)
1902 99 - Pembuat 1903 01 - Buatan Limbungan Kapal Tempatan
1903 02 - Pengilang Bot Kecil GRP

190300 Peralatan Marin 190500 Peralatan Marin

1903 00 - Peralatan Marin 1905 01 - Alat-alat Marine/ Peralatan Marine

1903 99 - Pembuat

20 PERALATAN KEJURUTERAAN 21 PERALATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK ELEKTRIK

200100 Motor dan Alatubah 210100 Motor/Alatubah/ Penjanakuasa Penjanakuasa (termasuk Alatganti)

2001 00 - Motor dan Alatubah 2101 01 - Radas Elektrik (termasuk alatganti) 2101 02 - Alatubah 'transformer'
2101 03 - Switchboard/Switch Gear
2101 04 - Test Equipment
2101 05 - Batteries & Charger /UPS
2101 06 - Pelbagai

2001 99 - Pembuat

200200 Stesyen Janakuasa Letrik dan 210200 Power Station and Peralatan Generator/Alatganti Generation Equipment/ Spare

2002 00 - Stesyen Janakuasa Letrik 2102 01 - Injin Disel dan dan Peralatan Generator/ Alatganti  Alatganti
2102 02 - Turbine Equipment & Spares
2102 03 - Boiler Equipment & Spares
2102 04 - Power Station Auxiliary
Equipment & Spares including air compressors water Cooling System
2102 05 - Alternator
2102 06 - Pelbagai

2002 99 - Pembuat

200300 Kabel dan Aksesori/Konduktor 210300 Kabel dan Accessories/ Konduktor dan Meter

2003 00 - Kabel, Aksesori dan 2103 01 - Underground Cables Konduktor
2103 02 - Aerial Cables
2103 03 - PVC Cable
2103 04 - Bare Conductors (either CU or AI)
2103 05 - Cable Accessories
2103 06 - Meter and Relay
2103 07 - Optical Fibre
2103 08 - Submarine Cable
2103 09 - Coaxial Cable
2103 10 - Pelbagai

2203 99 - Pembuat

200400 Lampu dan Kelengkapan 210400 Lampu dan Kelengkapan

2004 00 - Lampu dan Kelengkapan 2104 01 - Lampu Jalan
2104 02 - Lampu Stadium
2104 03 - Lampu Studio
2104 04 - Lampu Pentas
2104 05 - Pelbagai Lampu
210500 Pelbagai

2004 99 - Pembuat

21 PERALATAN/KELENGKAPAN KOMPUTER 020500 Komputer dan Kelengkapan

210100 Peralatan dan Kelengkapan Komputer
2101 01 - Personal Computer and 0205 04 - Personal Computer Related Peripheral and Service

2101 02 - Small to large multi-user 0205 01 - Main Frame Systems & Services 0205 02 - Mini Computer
0205 03 - Super Micro Computer
2101 03 - Workstations and Related Peripheral and Services

2101 04 - Software product and 0205 09 - Software House services

2101 05 - Other computer Related 0205 06 - Latihan dan Services Perkhidmatan Komputer
0205 08 - Penyenggaraan
(Hardware dan Software dan Telekomunikasi)
2001 03 - Penyenggaraan dan Pembaikan Kompuer
0205 05 - Pheripheral Equipment
0205 07 - Peralatan Komputer

2101 06 - Networking products and Services

2101 99 - Pembuat

22 PERKHIDMATAN 20 PERKHIDMATAN

220100 Penyenggaraan/Pembaikan 200100 Penyenggaraan dan Pembaian Mesin dan Kenderaan

2201 01 - Alat Hawa Dingin 2001 01 - Alat Hawa Dingin (Window/Split) (Window/Split)

2201 02 - Mesin-Mesin Pejabat 2001 02 - Mesin-Mesin Pejabat

2201 03 - Alat Kebombaan/Pemadam 2001 04 - Alat Kebombaan/ Api Pemadam Api

2201 04 - Alat Semboyan Perhubungan 2001 06 - Alat Semboyan /Penyiaran Perhubungan/Penyiaran

2201 05 - Alat Kelengkapan Hospital/ 2001 07 - Alat Kelengkapan Makmal Hospital/Makmal

2201 06 - Alat-alat Merin 2001 08 - Alat-Alat Marine

2201 07 - Bot/Kapal 2001 09 - Bot/Kapal (untuk Limbungan) (untuk Limbungan)

2201 08 - Kontena/Tangki 2001 10 - Kontena/Tangki

2201 09 - Perkakas/Sistem Elektrik 2001 11 - Perkakas/Sistem Elektrik

2201 10 - Mesin dan Peralatan 2001 13 - Workshop Equipment & Worksyop Machine

2201 11 - Peralatan Kawalan 2001 14 - Peralatan Kawalan Keselamatan

2201 12 - Sand Blasting & Mengecat 2001 15 - Sand Blasting & Untuk Kapal Painting untuk TLDM Lumut

2201 13 - Mechanisation System 2001 16 - Mechanisation System (Conveyor Lift dll) Convenyor di Post
Office

2201 14 - Membaiki Buft Fuel Tank 2001 17 - Membaiki Buft Fuel Tank

2201 15 - Pump/Paip Air dan Komponen 2001 18 - Penyenggaraan & Pembaikan pump/paip air

2201 16 - Motosikal 2016 01 - Motosikal

2201 17 - Kenderaan Bawah 3 Ton 2016 02 - Kenderaan Bawah 3 Ton

2201 18 - Kenderaan Melebihi 3 Ton 2016 03 - Kenderaan melebihi
(seperti Bas, Prime Mover 3 Ton (seperti Bas, Trailers, Low Loaders, Prime Mover Trailers, (specialised vehicle) Low Loaders, (specialised vehicle)

2201 19 - Lori, Pelarik Tanah, 2016 04 - Lori Pelarik Tanah Roller dan Forklift (Tractor), Roller & Roller & Forklift(seperti Forklift (seperti Buldozer, Tyred tracked, Buldozer, Tyred scrapers, Motor Graders, tracked, scrapers, Shovels, Backhoe, Showel Motor Graders,. Roller Power, Dumpers Shovels, Backhoe,
Excavators, Forklift) Showel Roller Power, Dumpers Excavators, Forklift)

2201 20 - Kerja-kerja Khusus
2016 05 - Kerja-kerja Khusus (baikpulih injin) dsb. (seperti baikpulih (seperti baikpulih injin injin transmission transmission & sub- & subassemble, Fuel assembly, Fuel pump, pump, Full injector, Full injector, Reboring Reboring Cylinder Cylinder Blok, crank shaft, Blok, crank shaft, grinding) grinding)

2201 21 - Kerja-kerja Mengetok dan 2016 06 - Kerja-kerja mengetok Mengecat dan mengecat

2201 22 - Alat Hawa Dingin 2016 07 - Alat Hawa Dingin Kenderaan Kenderaan

2201 23 - Membaikpulih Tempat 2016 08 - Membaikpulih tempat Duduk/Kusyen dan Bumbung Duduk/kusyen dan bumbung kanvas kenderaan

2201 88 - Pelbagai 2001 19 - Pelbagai

2016 09 - Pelbagai

220200 Penyewaan dan Pengurusan 200200 Penyewaan dan Pengurusan

2202 01 - Pengangkutan Penumpang 2002 01 - Pengangkutan Penumpang
2202 02 - Jentera Berat/Kenderaan/ 2002 02 - Jentera Berat/ Jentera Kenderaan Jentera
2202 03 - Ruang Niaga/Pejabat 2002 03 - Ruang Niaga
2202 04 - Pengurusan Pameran/Pentas 2002 04 - Pengurusan Pameran
2202 05 - Ladang/Taman 2002 05 - Ladang/Taman
2202 06 - Tempat Letak Kereta 2002 06 - Tempat Letak Kereta
2202 07 - Bot Tunda/Feri/Bot/ 2002 07 - Bot Tunda/Feri/Bot/ Bot Malim Bot Malim
2202 08 - P.A. System/Alat Muzik 2002 09 - P.A. System/Alat Muzik
2202 09 - Mesin-Mesin Pejabat 2002 11 - Mesin-mesin Pejabat 2202 88 - Pelbagai 2002 10 - Pelbagai

220300 Pengawalan dan Pengawasan 200300 Pengawalan/Pengawasan

2203 01 - Kawalan Serangga Perosak/ 2003 01 - Pest Control/Anti Anti Termite Bangunan Termite Bangunan
2203 02 - Kawalan Keselamatan 2003 02 - Kawalan Keselamatan (Perlu Lesen KDN)
2203 88 - Pelbagai 2003 03 - Pelbagai

220400 Mencuci dan Membersih 200400 Mencuci dan Membersih

2204 01 - Mencuci Bangunan 2004 01 - Mencuci Bangunan
(dalam dan luar Bangunan, Telefon dan Longkang Bangunan)

2204 02 - Membersih Kawasan 2004 02 - Membersih Kawasan
(membersih longkang, jalanraya, landasan Kapalterbang, potong rumput, memangkas pokok pelabuhan dan perparitan

2204 03 - Mengangkat Sampah 2004 03 - Mengangkat sampah
(mengutip sisa makanan, mencuci tong sampah, sisa industri najis (perlu ada - lori)

2204 04 - Membersih Kenderaan 2004 04 - Membasuh Kenderaan
(koc keretapi, lori sampah, Kapal terbang Feri, Kontena)

2204 05 - Mencuci Kolam Renang

2204 06 - Membersih Pantai

2204 88 - Pelbagai 2004 05 - Pelbagai

220500 Gunatenaga 200500 Gunatenaga

2205 01 - Kontrak Buruh 2005 01 - Kontrak Buruh
2205 02 - Tenaga Pengajar 2005 02 - Tenaga Pengajar
2205 03 -- Data Entry/Perisian 2005 03 - Data Entry/Perisian Programming Komputer

2205 04 - Kerja Tuai dan Angkut 2005 04 - Harvesting & Transportation

2205 05 - Mengisar Padi 2005 05 - Mengisar padi
2206 88 Pelbagai 2005 07 - Pelbagai

220600 Khidmat Udara 200600 Khidmat Udara

2206 01 - Topografi 2006 01 - Topograhi
2206 02 - Pembajaan/Pest Control 2006 02 - Pembajaan/Pest Control
2206 03 - Cloud Seeding 2006 03 - Cloud Seeding
2206 04 - Pemetaan 2006 04 - Pemetaan
2206 05 - Rondaan Udara 2006 05 - Rondaan Udara
2206 88 - Pelbagai 2006 06 - Pelbagai

220700 Perfileman, Rakaman dan 200700 Perfileman/Rakaman/ Fotografi Fotografi

2207 01 - Pengeluaran Filem-Filem 2007 01 - Pengeluaran (Perlu Lesen Finas) Filem-Filem

2207 02 - Rakaman 2007 02 - Rakaman
2207 03 - Fotografi 2007 03 - Fotografi
2207 04 - Audio Visual 2007 04 - Audio Visual
2207 88 - Pelbagai 2007 05 - Pelbagai

220800 Pengindahan (Tidak Termasuk 200800 Pengindahan Pelanskapan dan Senitaman)

2208 01 - Hiasan Dalam 2008 01 - Hiasan Dalam
2208 02 - Bangunan 2008 02 - Bangunan
2208 03 - Hiasan Jalan/Kawasan 2008 03 - Hiasan Jalan/Kawasan
2208 88 - Pelbagai 2008 04 - Pelbagai

220900 Menjahit 200900 Menjahit/Dobi

2209 00 - Menjahit 2009 02 - Jahit Pakaian Kelas 1 (Melebihi 200 buah mesin) - Pengilang
2009 03 - Jahitan Pakaian Kelas 2 (Melebihi 25 buah mesin)
2009 04 - Pelbagai Jahitan (kurang 25 buah mesin)

210100 Percetakan (Dikhaskan kepada 201000 Percetakan (Dikhaskan Syarikat 100% Bumiputera) kepada Syarikat Bumiputera 100%)

2210 01 - Pengatur Huruf (Type 2010 01 - Pengatur Huruf (type- Setting) setting)
2210 02 - Pisah Warna (Colour 2010 02 - Pisah Warna (Colour Separation) separation)
2210 03 - Mencetak Buku, Majalah, 2010 03 - Mencetak buku, Laporan dan Akhbar majalah,laporan
(Perlu Lesen KDN) dan akhbar
2210 04 - Mencetak Fail, Kad 2010 04 - Mencetak fail, kad Perniagaan & Kad Ucapan Perniagaan &
(Perlu Lesen KDN) kad ucapan
2210 05 - Mencetak Label, Poster 2010 05 - Mencetak label, Pelekat dan Iron-ON poster pelekat dan
Kertas (Lesen KDN) iron-on (kertas)
2210 06 - Mencetak Label, Poster, 2010 06 - Mencetak label, Pelekat (Plastik) poster, pelekat
(Lesen KDN) (plastik)
2210 07 - Mencetak Continuous 2010 07 - Mencetak continuous Stationery Forms stationery lorms
(Lesen KDN)
2210 08 - Mencetak Borang/Kertas 2010 08 - Mencetak borang/ Komputer (Lesen KDN) kertas komputer
2210 09 - Cetak Keselamatan 2010 09 - Cetak Keselamatan (Lesen KDN)
2210 10 - Menjilid Kulit Lembut 2010 10 - Menjilid Kulit Lembut
2210 11 - Menjilid Kulit Keras 2010 11 - Menjilid Kulit Keras
2210 12 - Varnishing 2010 12 - Varnishing
2210 13 - Laminating 2010 13 - Laminating

221100 Pengangkutan 201100 Pengangkutan

2211 01 - Tuan Punya Kapal 2011 01 - Tuan Punya Kapal
2211 02 - Broker Perkapalan 2011 02 - Broker Perkapalan Perlu Lesen Kastam
2211 03 - Agen Perkapalan 2011 03 - Ejen Perkapalan (Perlu Lesen Kastam) - Perlu Lesen Kastam
2211 04 - Pengangkutan Lori 2011 04 - Pengangkutan Lori
2211 05 - Agen Penghantaran 2011 05 - Ejen Penghantaran (perlu lesen kastam) Perlu Lesen Kastam
2211 06 - Pembungkusan 2011 06 - Pembungkusan
2211 07 - Agen Pengembaraan 2011 09 - Ejen Pengambaran (Perlu Lesen Lembaga (Perlu TDC)
Penggalakan Pelancungan Malaysia (MTPB) dan khas untuk 100 Bumiputera)
2211 08 - Penghantaran Dokumen 2011 10 - Penghantaran Dokumen
221200 Insuran 201200 Insurans
2212 01 - Syarikat Insuran 2012 01 - Syarikat Insuran
2212 02 - Broker Insuran 2012 02 - Broker Insuran
221300 Barang Lusuh 201300 Membeli Barang Lusoh
2213 01 - Membeli Barang Lusuh 2013 01 - Tayar/Tiub (Tidak perlu permit) 2013 02 - Suratkhabar
2013 03 - Beras Sapuan, Rosak, Rendah mutu
2213 02 - Membeli barang lusuh 2013 04 - Barang-barang Logam/ (perlu permit) Besi
2213 88 - Pelbagai 2013 05 - Pelbagai

221400 Membaikpulih 201400 Membaikpulih

2214 01 - Tayar 2014 01 - Tayar
2214 02 - Bateri 2014 02 - Bateri
2214 03 - Perabut 2014 03 - Perabot
2214 04 - Barang Logam 2014 04 - Barang/Logam
2214 05 - Kasut 2014 05 - Kasut/Tapak 2214 88 - Pelbagai 2014 06 - Pelbagai

221500 Pengiklanan 2015 02 - Pengiklanan
Tidak termasuk kerja-kerja percetakan

2215 01 - Media Elektronik
(Tidak termasuk kerja-kerja percetakan)
02 - Media Cetak
(Tidak termasuk kerja- kerja percetakan)
03 - Bill Board

221600 Perkhidmatan Kapal

2216 01 - Salvage Boat/Kapal 2015 05 - Salvage Bot/Kapal
2216 02 - Pengurusan Pelabuhan 2015 08 - Pengurusan Pelabuhan
2216 03 - Malim Kapal 2002 09 - Bot Ronda/Feri/Bot/ Bot Malim
2216 04 - Stevedor 2011 07 - Stevedor
2216 05 - Tally Clerk 2011 08 - Tally Clerk
2216 06 - Mengikat dan Melepas 2005 06 - Mengikat dan Melepas Tali Kapal (Mooring) Tali Kapal (Mooring)
2216 07 - Diving Service 2005 15 - Diving Service
2216 08 - Ship Chandling 2002 08 - Ship Chandling
2216 09 - Ship Trimming 2015 14 - Ship Trimming
2216 10 - Membina Tukun Tiruan 2015 13 - Membina Tukun Tiruan
2216 88 - Pelbagai

221700 Lain-Lain Perkhidmatan 201500 Lain-Lain Perkhidmatan

2217 01 - Kodifikasi 2015 01 - Kodifikasi
2217 02 - Perkhidmatan Radio 2015 04 - Perkhidmatan Radio
2217 03 - Membekal Air 2015 06 - Membekal Air
2217 04 - Mengangkut Mayat 2015 09 - Mengangkut Mayat
2217 05 - Production Testing, 2015 11 - Production Testing,
Surface well testing Surface well testing & Wire Line & wireline
2217 06 - Perkhidmatan Fotostat/ 2015 12 - Perkhidmatan Fotostat Faksimile
2217 07 - Lesen/pengenalan dan pas 0208 05 - Lesen/pengenalan dan keselamatan bersalut pas keselamatan
(Laminated Licence/ bersalut (Laminated Certification and Security Licence/Certification pass and Security Pass)
2217 08 - Dobi 2009 01 - Dobi
2217 88 - Pelbagai 2015 15 -  

  
 
    Laman Utama -  Soalan Lazim -  Hubungi Perbendaharaan -  Pertanyaan -  Peta Laman