JADUAL PURATA KADAR HARGA 2010
     

BAHAGIAN

PERKARA


1.0

Pendahuluan Dan Panduan Penggunaan
   

2.0

Kos Kerja-Kerja Am (General Items)
  2.1

Peratusan Kos Kerja Am (General Items) Ke Atas Kos Kerja Pembina - Mengikut Butiran Terperinci

   

3.0

Kos Item-item Kerja
   
  3.1 Slope Stabilisation & Ground Treatments
  3.2 Demolition & Site Clearance
  3.3 Earthworks
  3.4 Concrete Works
  3.5 Drainage Works
  3.6 Pipeworks
  3.7 Piling Works
  3.8 Roads & Paving
  3.9 Brickwork, Blockwork & Masonry
  3.10 Metalworks
  3.11 Timberworks
  3.12 Painting Works
  3.13 Miscellaneous Works
   

4.0

  Kos Upah Buruh
   

5.0

  Kos Sewa Loji/Jentera
     

DISEDIAKAN OLEH
BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA

Sebarang ulasan/cadangan adalah dialu-alukan sila hubungi
Pn. Hashimah Said (03-2697 2609) & Pn. Siti Azura Mohd Saifullah (03-2697 2562)
Dilayarkan  : 2001 (Versi 1)
Dikemaskini : Disember 2010