SAMPEL DOKUMEN TENDER [KERJA]

Dokumen Tender berasaskan Syarat-syarat Kontrak JKR 203A (Rev. 1/2010)

   
   

                KANDUNGAN DOKUMEN TENDER

   


Bantuan

Format Kulit Muka Hadapan Dokumen Tender Kandungan Dokumen Tender  
   

Sampel Dokumen Tender [Kerja]

  ▪  Kulit Muka Hadapan Sampel Dokumen Tender [Kerja]
  ▪  Pendahuluan
  ▪  Lampiran-lampiran kepada Dokumen Tender:-
            Senarai Semakan


 

          ◦◦   Borang BA  -  Laporan Bank/Institusi Kewangan mengenai 
                                     kedudukan kewangan Pentender
  ▪  Surat-surat Pekeliling berkaitan
   
   

Powered by counter.bloke.com
Dilayarkan pada 10.4.2003


Pembangunan Ukur Bahan

Sebarang Pertanyaan Sila hubungi :-

Kemaskini:03.08.2011

Sr. Jamisah Binti Ibrahim
Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak


Telefon No:  03 2616 1418    
E-Mail : jamisah@water.gov.my