Surat Pekeliling / Surat Edaran Jabatan Pengairan dan Saliran
Berkaitan Tender dan Pentadbiran Kontrak


disediakan oleh Bahagian Ukur Bahan dan Pengurusan Kontrak
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia

Untuk membaca fail kepilan, memerlukan perisian Acrobat Reader.
Sila Download Acrobat Reader bagi yang tidak mempunyai perisian
berkenaan.

                                   

 


 

 
 
 
sejak 19.2.2002  


 

 Surat Pekeliling JPS  Surat Edaran JPS
 Carian Mengikut Tahun  Carian Mengikut Tahun

 Carian Mengikut Subjek  Carian Mengikut Subjek