BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER TERBUKA
NO. TENDER (tender no) JPS/P/PK/TB/10/2016
TAJUK PROJEK (project title) PEMBANGUNAN LEMBANGAN SUNGAI BERSEPADU SG. PERAK FASA 1 : RANCANGAN TEBATAN BANJIR KG.GAJAH - KERJA MENAIKTARAF PARIT P4, MUKIM KG.GAJAH, DAERAH PERAK TENGAH, PERAK DARUL RIDZUAN
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) POWERCHAIN CONSTRUCTION SDN BHD
HARGA (price)(RM) 6,068,971.20
TEMPOH KONTRAK (contract period) 17 BULAN