BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER KHAS BUMIPUTERA
NO. TENDER (tender no) JPS/P/J/BRE/06/2016
TAJUK PROJEK (project title) PROJEK BERSEPADU MENINGKATKAN KESELAMATAN EMPANGAN-EMPANGAN JPS MALAYSIA BAGI KERJA-KERJA PEMASANGAN PAGAR ANTICUT ANTI CLIMB SERTA PEMASANGAN DUA (2) BUAH PINTU PAGAR DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI EMPANGAN SEMBRONG, BATU PAHAT, JOHOR.
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) HFZ BINA
HARGA (price)(RM) 2,079,457.12
TEMPOH KONTRAK (contract period) 48 MINGGU