BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER KHAS BUMIPUTERA
NO. TENDER (tender no) JPS/IP/BBI/07/2016
TAJUK PROJEK (project title) PROJEK MENAIK TARAF INSTITUT ALAM SEKITAR MALAYSIA (EIMAS) SEBAGAI PUSAT KECEMERLANGAN ALAM SEKITAR
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) ZTM TECHNOLOGIES (M) SDN BHD
HARGA (price)(RM) 2,226,140.98
TEMPOH KONTRAK (contract period) 8 BULAN