BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER KHAS BUMIPUTERA
NO. TENDER (tender no) JPS/P/SK/PT/03/2016
TAJUK PROJEK (project title) PROJEK PENGAWALAN HAKISAN PANTAI DI KAMPUNG SERPAN, ASAJAYA, SARAWAK
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) KREATIF MUDA SDN.BHD
HARGA (price)(RM) 953,374.60
TEMPOH KONTRAK (contract period) 12 BULAN