BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER TERBUKA
NO. TENDER (tender no) JPS/PHG/KON5/2016
TAJUK PROJEK (project title) PROJEK PENGAWALAN HAKISAN PANTAI DI PANTAI CHEROK PALOH FASA III, KUANTAN, PAHANG.
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) MAHRAD TWINTECH
HARGA (price)(RM) 952,579.60
TEMPOH KONTRAK (contract period) 10 BULAN