BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER KHAS BUMIPUTERA
NO. TENDER (tender no) JPS/P/SK/PB/01/2016
TAJUK PROJEK (project title) RANCANGAN TEBATAN BANJIR BINTULU, LEMBANGAN SUNGAI KEMENA, SARAWAK (PROPOSED TIDAL CONTROL GATE & ASSOCIATED WORKS AT JALAN TUN RAZAK, BINTULU, SARAWAK.)
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) MECHUNMA SDN. BHD.
HARGA (price)(RM) 26,429,329.80
TEMPOH KONTRAK (contract period) 18 BULAN