BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER TERBUKA
NO. TENDER (tender no) JPS/IP/MK/03/2017
TAJUK PROJEK (project title) KERJA -KERJA MENAIKTARAF SISTEM ELEKTRIK DI BPME IPOH
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) GUMI ASLI ELEKTRIKAL SDN BHD
HARGA (price)(RM) 758,084.38
TEMPOH KONTRAK (contract period) 20 MINGGU