BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER KHAS BUMIPUTERA
NO. TENDER (tender no) JPS/IP/PB/04/2016
TAJUK PROJEK (project title) RANCANGAN TEBATAN BANJIR BANDAR PEKAN, FASA II - PARCEL 2 - PEMBINAAN LEVEE SG. PAHANG DAN KERJA - KERJA BERKAITAN
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) CT WANI SDN. BHD.
HARGA (price)(RM) 115,157,340.00
TEMPOH KONTRAK (contract period) 34 BULAN