BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER KHAS BUMIPUTERA
NO. TENDER (tender no) JPS/IP/BBI/09/2016
TAJUK PROJEK (project title) PROJEK PEMBINAAN PEJABAT PERHILITAN NEGERI PAHANG DI BANDAR INDERA MAHKOTA, MUKIM KUALA KUANTAN, DAERAH KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) CEKAP INDERA SDN. BHD.
HARGA (price)(RM) 4,270,024.50
TEMPOH KONTRAK (contract period) 49 MINGGU