BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER KHAS BUMIPUTERA
NO. TENDER (tender no) JPS/IP/BBI/08/2016
TAJUK PROJEK (project title) CADANGAN PEMBANGUNAN PEJABAT NEGERI DAN PEJABAT PENGKALAN HADAPAN DI ATAS SEBAHAGIAN LOT (P.T.ROM:2/01.004/2007), SELUAS 1.81 HA, DI MUKIM ENDAU, BANDAR ROMPIN, PAHANG DARUL MAKMUR
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) NETWORTH BUILDERS SDN. BHD.
HARGA (price)(RM) 8,456,879.28
TEMPOH KONTRAK (contract period) 78 MINGGU