BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER TERBUKA
NO. TENDER (tender no) JPS/IP/PB/01B/2016
TAJUK PROJEK (project title) RANCANGAN TEBATAN BANJIR LEMBAH BERTAM, CAMERON HIGHLANDS - SG, RINGLET CAMERON HIGHLANDS, PAHANG (TAWARAN SEMULA)
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) ISWARA BENA SDN. BHD.
HARGA (price)(RM) 53,077,054.25
TEMPOH KONTRAK (contract period) 34 BULAN