BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER KHAS BUMIPUTERA
NO. TENDER (tender no) JPS/P/PHG/TB/06/2016
TAJUK PROJEK (project title) CADANGAN PEMULIHAN SUNGAI DAN CERUN BERISIKO RUNTUH DI CAMERON HIGHLANDS PAHANG. KERJA-KERJA PEMBAIKAN CERUN DI PARKIR BERHADAPAN PETRONAS RINGLET
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) MERIMBUN ANGGUN DUA ENTERPRISE
HARGA (price)(RM) 1,437,584.72
TEMPOH KONTRAK (contract period) 35 MINGGU