BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER TERBUKA
NO. TENDER (tender no) JPS/P/PK/SG/8/2017
TAJUK PROJEK (project title) LIVING RIVER LEMBANGAN SUNGAI BERUAS - RANCANGAN MEMULIH KORIDOR SUNGAI (RMKS) DI LEMBANGAN SUNGAI BERUAS, DAERAH MANJUNG, PERAK DARUL RIDZUAN
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) STAR FEST SDN BHD
HARGA (price)(RM) 1,468,683.00
TEMPOH KONTRAK (contract period) 10 BULAN