BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER TERBUKA
NO. TENDER (tender no) JPS/P/PK/ME/10/2017
TAJUK PROJEK (project title) PROJEK MENAIKTARAF KOMPONEN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL DI PINTU AIR PASANG API, BAGAN DATUK, PERAK DARUL RIDZUAN
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) PARADIGM ENERGY SDN BHD
HARGA (price)(RM) 1,568,058.00
TEMPOH KONTRAK (contract period) 12 BULAN