BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER TERBUKA
NO. TENDER (tender no) JPS/IP/BBI/04/2016
TAJUK PROJEK (project title) CADANGAN PEMBINAAN SEBUAH RUMAH UJIAN KALIBRASI PERALATAN PENGESANAN UTILITI BAWAH TANAH DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA (INSTUN) PERAK
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) SYADI ENGINEERING SDN BHD
HARGA (price)(RM) 1,534,880.00
TEMPOH KONTRAK (contract period) 12 BULAN