BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER TERBUKA
NO. TENDER (tender no) JPS(SH)UPPP:/1/17
TAJUK PROJEK (project title) KERJA-KERJA PENYIASATAN TANAH DI KAWASAN PEMBANGUNAN LEMBANGAN SUNGAI BERSEPADU (PLSB) SUNGAI GOLOK FASA 1
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) PASIR PUTEH CONSTRUCTION
HARGA (price)(RM) 152,500.00
TEMPOH KONTRAK (contract period) 8 MINGGU