BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER TERBUKA
NO. TENDER (tender no) JPS/P/TG/TB/6/17
TAJUK PROJEK (project title) KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG TANJUNG HUTAN, PAKA, DUNGUN, TERENGGANU
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) HNA BROTHERS & SERVICES SDN.BHD
HARGA (price)(RM) 1,026,472.20
TEMPOH KONTRAK (contract period) 36 MINGGU