BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER TERBUKA
NO. TENDER (tender no) JPS/P/PK/SP/13/2017
TAJUK PROJEK (project title) PROJEK KAJIAN PEMBINAAN JALAN (RUBBERIZED ROAD) DI KG. PISANG, MUKIM SUNGAI SIPUT (U), DAERAH KUALA KANGSAR, PERAK DARUL RIDZUAN
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) ZAINAL AB CONSTRUCTION
HARGA (price)(RM) 1,347,811.20
TEMPOH KONTRAK (contract period) 12 BULAN