BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER TERBUKA
NO. TENDER (tender no) JPS/IP/PT/13/2016
TAJUK PROJEK (project title) PROJEK MELEBAR DAN MENDALAMKAN MUARA SUNGAI KG. KUALA BARU, MANGKOK, PERMAISURI, SETIU, TERENGGANU.
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) FLAMINGO DAINGWELL GROUD (M) SDN. BHD.
HARGA (price)(RM) 8,184,915.08
TEMPOH KONTRAK (contract period) 12 BULAN