BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER TERBUKA
NO. TENDER (tender no) JPSWPKL/PLSK/02/2017
TAJUK PROJEK (project title) KERJA-KERJA MENAIKTARAF BAGI PINTU AIR 'TILTING GATE' DAN KELENGKAPAN DI LOKASI STESEN A4@CG3 KOLAM BATU, PEJABAT LEMBANGAN SUNGAI KLANG
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) YASDAM ENTERPRISE
HARGA (price)(RM) 750,692.00
TEMPOH KONTRAK (contract period) 44 MINGGU