BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER TERBUKA
NO. TENDER (tender no) JPS/P/J/PB/06/2017
TAJUK PROJEK (project title) RANCANGAN TEBATAN BANJIR KG. SIALANG DALAM, TANGKAK JOHOR.
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) ONIS TECHNOLOGY ENGINEERING
HARGA (price)(RM) 2,441,524.50
TEMPOH KONTRAK (contract period) 12 BULAN