BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER KHAS BUMIPUTERA
NO. TENDER (tender no) JPS/IP/BBI/03/2017
TAJUK PROJEK (project title) KERJA MENAIKTARAF BANGUNAN PUSAT TEKNOLOGI HERBA (HTC) MENGIKUT SPESIFIKASI AMALAN PENGILANGAN YANG BAIK (GMP) UNTUK INSTITUT PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM) KEPONG SELANGOR
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) SITI SOLIMAH CONSTRUCTION SDN. BHD.
HARGA (price)(RM) 1,151,748.30
TEMPOH KONTRAK (contract period) 6 BULAN