BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER TERBUKA
NO. TENDER (tender no) JPSWPKL/RTB/01/2017
TAJUK PROJEK (project title) RANCANGAN TEBATAN BANJIR SUNGAI BUNUS, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR - CADANGAN MEMBINA DEWAN SERBAGUNA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR.
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) KEJURUTERAAN TENAGA MAJU
HARGA (price)(RM) 1,357,702.00
TEMPOH KONTRAK (contract period) 6 BULAN