BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER TERBUKA
NO. TENDER (tender no) JPS/IP/PT/01/2017
TAJUK PROJEK (project title) PROJEK PENGAWALAN HAKISAN PANTAI DI KAMPUNG MUKUT, PULAU TIOMAN, PAHANG
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) SERI TERJAYA TRADING
HARGA (price)(RM) 1,749,000.00
TEMPOH KONTRAK (contract period) 2019,7,24