BUTIRAN TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA
DETAILS OF SUCCESSFUL TENDER/QUOTATION
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)


KAEDAH PEROLEHAN (procurement method) TENDER TERBUKA
NO. TENDER (tender no) JPS/IP/H/05/2015
TAJUK PROJEK (project title) MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MEMBANGUN, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENJAYAJALAN SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA FASA 1
PENTENDER BERJAYA (successful tenderer) MUTIARA TEKNOLOGI (M) SDN BHD
HARGA (price)(RM) 27,895,484.00
TEMPOH KONTRAK (contract period) 24 BULAN