TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA PADA TAHUN 2017 http://www.water.gov.my TENDER/SEBUTHARGA YANG BERJAYA en-us Copyright 2010 JPS http://backend.userland.com/rss #now()# JPS/IP/BBI/07/2016 Projek Menaik Taraf Institut Alam Sekitar Malaysia (EiMAS) Sebagai Pusat Kecemerlangan Alam Sekitar http://kontrak.water.gov.my/smatrak/senaraijaya/jaya_Result.cfm?ID=4198 {ts '2017-04-26 04:22:12'} JPS/IP/SG/03/2015 MENYIAPKAN BAKI KERJA PROJEK PEMBERSIHAN DAN PENGINDAHAN SG MELAKA, MELAKA PARCEL 2-PAKEJ 1 http://kontrak.water.gov.my/smatrak/senaraijaya/jaya_Result.cfm?ID=4190 {ts '2017-04-26 04:22:12'} JPS/P/PK/TB/10/2016 PEMBANGUNAN LEMBANGAN SUNGAI BERSEPADU SG PERAK FASA 1 : RANCANGAN TEBATAN BANJIR KG GAJAH - KERJA MENAIKTARAF PARIT P4, MUKIM KG GAJAH, DAERAH PERAK TENGAH, PERAK DARUL RIDZUAN http://kontrak.water.gov.my/smatrak/senaraijaya/jaya_Result.cfm?ID=4192 {ts '2017-04-26 04:22:12'} JPS/P/SK/PT/03/2016 PROJEK PENGAWALAN HAKISAN PANTAI DI KAMPUNG SERPAN, ASAJAYA, SARAWAK http://kontrak.water.gov.my/smatrak/senaraijaya/jaya_Result.cfm?ID=4199 {ts '2017-04-26 04:22:12'}