Notis Tender http://www.water.gov.my JPS Malaysia Tender Notice (Available in Malay Version Only) en-us Copyright 2007 JPS http://backend.userland.com/rss #now()# JPS(SH)/IP/H/09/2017 - 11 Jul 2017 KERJA-KERJA MENAIKTARAF PUSAT RUJUKAN SUMBER AIR NEGARA, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI, CAWANGAN AMPANG, JPS MALAYSIA http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3016 hishaiman@water.gov.my (Hishaiman) {ts '2017-06-26 06:17:02'} JPS/N/SEL/SB/17/2017 - 06 Jul 2017 KERJA-KERJA MENAIKTARAF KOLAM TAKUNGAN SUNGAI JELUH, MUKIM KAJANG, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3006 hishaiman@water.gov.my (Hishaiman) {ts '2017-06-26 06:17:02'} JPS/IP/FGIS/01/2017 - 05 Jul 2017 PEROLEHAN DATA LIDAR BAGI KAJIAN PELAN INDUK SALIRAN MESRA ALAM - NEGERI JOHOR http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=2994 hishaiman@water.gov.my (Hishaiman) {ts '2017-06-26 06:17:02'} JPS/IP/FGIS/04/2017 - 05 Jul 2017 PEROLEHAN DATA LIDAR BAGI KAJIAN PELAN INDUK SALIRAN MESRA ALAM-NEGERI SARAWAK http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=2995 hishaiman@water.gov.my (Hishaiman) {ts '2017-06-26 06:17:02'} JPS(SH)/PLSK/20/2017 - 05 Jul 2017 PERKHIDMATAN PEMULIHARAAN KAWASAN PERSEKITARAN DAN PENTADBIRAN DI EMPANGAN BATU SERTA PERKARA BERKAITAN http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3017 hishaiman@water.gov.my (Hishaiman) {ts '2017-06-26 06:17:02'} JPS/P/TG/TB/6/17 - 05 Jul 2017 KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG TANJUNG HUTAN, PAKA, DUNGUN, TERENGGANU http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=2996 hishaiman@water.gov.my (Hishaiman) {ts '2017-06-26 06:17:02'} JPS/IP/C/H/04/2017 - 04 Jul 2017 PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI PROJEK PEMBANGUNAN LEMBANGAN SUNGAI BERSEPADU SUNGAI KELANTAN FASA 1-NATIONAL WATER BALANCE MANAGEMENT SYSTEM (NAWABS) BAGI LEMBANGAN SUNGAI KELANTAN http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=2990 hishaiman@water.gov.my (Hishaiman) {ts '2017-06-26 06:17:02'} JPS/IP/H/02/2017 - 04 Jul 2017 PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI PROGRAM PEMBANGUNAN WATER BALANCE BAGI PENGURUSAN SUMBER AIR NEGARA (FASA 1)-NATIONAL WATER BALANCE MANAGEMENT SYSTEM (NAWABS) BAGI LEMBANGAN SUNGAI BERNAM http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=2991 hishaiman@water.gov.my (Hishaiman) {ts '2017-06-26 06:17:02'} JPS WPKL/ROL/01/2017 - 04 Jul 2017 CADANGAN KERJA MENAIKTARAF SUNGAI BATU DARIPADA JALAN TUN ABDUL RAZAK KE PERTEMUAN SG BATU - SG GOMBAK, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3007 hishaiman@water.gov.my (Hishaiman) {ts '2017-06-26 06:17:02'} JPS WPKL/SMART/03/2017 - 04 Jul 2017 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PERALATAN HIDROLOGI DAN KOMUNIKASI BAGI SISTEM PENGESANAN BANJIR UNTUK PUSAT KAWALAN SMART JPS WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3010 hishaiman@water.gov.my (Hishaiman) {ts '2017-06-26 06:17:02'} JPS(SH)/IP/BBI/02/2017 - 03 Jul 2017 KERJA-KERJA PEMBAIKAN SEMULA BUMBUNG BANGUNAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI HTC KUALA LUMPUR http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3015 hishaiman@water.gov.my (Hishaiman) {ts '2017-06-26 06:17:02'} JPS/P/J/PB/06/2017 - 02 Jul 2017 RANCANGAN TEBATAN BANJIR KG SIALANG DALAM, TANGKAK JOHOR http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3009 hishaiman@water.gov.my (Hishaiman) {ts '2017-06-26 06:17:02'}