Notis Tender http://www.water.gov.my JPS Malaysia Tender Notice (Available in Malay Version Only) en-us Copyright 2007 JPS http://backend.userland.com/rss #now()# JPS/IP/C/PT/02/2024 - 22 Apr 2024 PERKHIDMATAN KERJA UKUR BAGI KAJIAN SEMULA PELAN PENGURUSAN PANTAI BERSEPADU (ISMP) NEGERI JOHOR (PANTAI BARAT) http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3783 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2024-03-01 09:11:37'} JPS/IP/C/BPME/01/2023 - 04 Apr 2024 PERUNDING UTAMA BAGI PROJEK REKABENTUK TERPERINCI PEMBINAAN PUSAT PENGUJIAN SISTEM HIDROMEKANIKAL BERSEPADU DI BAHAGIAN PERKHIDMATAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (BPME), JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA DI IPOH, PERAK http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3784 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2024-03-01 09:11:37'} JPS/IP/C/BRE/01/2024 - 28 Mar 2024 KAJIAN PENGUKUHAN INTEGRITI DAN KESELAMATAN STRUKTUR-STRUKTUR HIDRAULIK (TAWARAN SEMULA) http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3782 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2024-03-01 09:11:37'}