Notis Tender http://www.water.gov.my JPS Malaysia Tender Notice (Available in Malay Version Only) en-us Copyright 2007 JPS http://backend.userland.com/rss #now()# JPS/P/KN/TB/03/2019 - 09 Jul 2019 PROJEK MENCEGAH BANJIR DI KAWASAN UTAMA HOSPITAL RAJA PEREMPUAN ZAINAB II (HRPZ II) KOTA BHARU, KELANTAN http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3249 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2019-05-26 08:04:25'} JPS/IP/C/H/04/2019 - 27 Jun 2019 PERKHIDMATAN UKUR KEJURUTERAAN UNTUK PROGRAM RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA DI LEMBANGAN SUNGAI PERLIS, PERLIS http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3255 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2019-05-26 08:04:25'} JPS/IP/C/H/26/2019 - 27 Jun 2019 THE DEVELOPMENT OF NUMERICAL WEATHER PREDICTION ANALYSER AND INTEGRATOR (NWPAI) & RAINFALL RADAR ANALYSER AND INTEGRATOR (RRAI) FOR NATIONAL FLOOD FORECASTING AND WARNING SYSTEM (NaFFWS) http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3256 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2019-05-26 08:04:25'} JPS/IP/C/H/08/2019 - 26 Jun 2019 PERKHIDMATAN UKUR KEJURUTERAAN UNTUK PROGRAM RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA DI LEMBANGAN SUNGAI KURAU, PERAK DARUL RIDZUAN http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3254 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2019-05-26 08:04:25'} JPS/IP/C/H/18/2019 - 26 Jun 2019 PERKHIDMATAN UKUR KEJURUTERAAN UNTUK PROGRAM RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA DI LEMBANGAN SUNGAI KERIAN, PERAK DARUL RIDZUAN http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3257 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2019-05-26 08:04:25'} JPS/IP/C/H/05/2019 - 25 Jun 2019 PERKHIDMATAN UKUR KEJURUTERAAN UNTUK PROGRAM RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA DI LEMBANGAN SUNGAI MELAKA DI LANGKAWI, KEDAH DARUL AMAN http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3253 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2019-05-26 08:04:25'} JPS/IP/C/H/17/2019 - 25 Jun 2019 PERKHIDMATAN UKUR KEJURUTERAAN UNTUK PROGRAM RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA DI LEMBANGAN SUNGAI MUDA, KEDAH DARUL AMAN http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3252 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2019-05-26 08:04:25'} JPS/IP/C/H/06/2019 - 24 Jun 2019 PERKHIDMATAN UKUR KEJURUTERAAN UNTUK PROGRAM RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA DI LEMBANGAN SUNGAI JURU, PULAU PINANG http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3251 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2019-05-26 08:04:25'} JPS/IP/C/H/07/2019 - 24 Jun 2019 PERKHIDMATAN UKUR KEJURUTERAAN UNTUK PROGRAM RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA DI LEMBANGAN SUNGAI JAWI, PULAU PINANG http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3250 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2019-05-26 08:04:25'} JPS/IP/SG/01/2018 - 17 Jun 2019 PEMBANGUNAN LEMBANGAN SUNGAI BERSEPADU SUNGAI PERAK FASA 1, LIVING RIVER - KAMPUNG BATAK RABIT, TELUK INTAN, DAERAH HILIR PERAK, PERAK DARUL RIDZUAN http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3243 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2019-05-26 08:04:25'} JPS/IP/PT/06/2019 - 13 Jun 2019 KERJA MENCEGAH HAKISAN PANTAI MEK MAS, KOTA BHARU, KELANTAN (TAWARAN SEMULA) http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3241 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2019-05-26 08:04:25'} JPS/IP/C/H/12/2019 - 13 Jun 2019 PERKHIDMATAN UKUR KEJURUTERAAN UNTUK PROGRAM RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA FASA 1 DI SUNGAI BERANG, SUNGAI TELEMONG, SUNGAI TERSAT DAN SUNGAI MARANG, TERENGGANU DARUL IMAN (TAWARAN SEMULA) http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3242 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2019-05-26 08:04:25'} JPS(SH)/IP/BPMI/01/2019 - 30 May 2019 KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LANTAI DAN BIDAI SERTA KERJA-KERJA LAIN BERKAITAN DI BAHAGIAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN BLOK C, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN (JPS) AMPANG, KUALA LUMPUR http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3258 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2019-05-26 08:04:25'} QT190000000049637/JPS/IP/BPM/04/2019 - 29 May 2019 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN RANGKAIAN BAGI MENYOKONG PROJEK SISTEM MAKLUMAT SUMBER AIR (SMSA) DI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3245 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2019-05-26 08:04:25'} JPS(SH)/IP/BBI/02/2019 - 28 May 2019 MENAIKTARAF RUANG KERJA SEKSYEN RAMALAN DAN OPERASI, SEKSYEN INSTRUMENTASI DAN KOMUNIKASI SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI PUSAT RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA, JPS MALAYSIA http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3248 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2019-05-26 08:04:25'}