Notis Tender http://www.water.gov.my JPS Malaysia Tender Notice (Available in Malay Version Only) en-us Copyright 2007 JPS http://backend.userland.com/rss #now()# JPS/P/J/SB/12/2019 - 18 Feb 2020 PROJEK PEMBINAAN U-SHAPE KONKRIT DARI SUNGAI BATU PAHAT KE PEKAN SEMERAH - KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN MESRA ALAM PESERAI DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DAERAH BATU PAHAT, JPHOR (TAWARAN SEMULA) http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3333 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2020-01-23 17:47:40'} JPS/P/NS/BPSP/1/2019 - 12 Feb 2020 MEMBINA DAN MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR PENGAIRAN DAN SALIRAN SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI SKIM PENGAIRAN KG BANGKAHULU, DAERAH TAMPIN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3331 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2020-01-23 17:47:40'} JPS/P/NS/BPSP/2/2019 - 12 Feb 2020 MEMBINA DAN MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR PENGAIRAN DAN SALIRAN SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI SKIM PENGAIRAN KG LONDAH, DAERAH TAMPIN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3332 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2020-01-23 17:47:40'} JPS/IP/C/BSMA/12/2019 - 05 Feb 2020 KAJIAN PELAN INDUK SALIRAN MESRA ALAM UNTUK PLSB SUNGAI KUANTAN (KOMPONEN SALIRAN MESRA ALAM) http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3335 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2020-01-23 17:47:40'} JPS/P/SEL/BGN/07/2019 - 05 Feb 2020 PROJEK PEMBINAAN KAMPUS FRIM MENERUSI PEMBANGUNAN KOMPONEN 'HEART OF HERITAGE' DI INSTITUT PENYELIDIKAN HUTAN MALAYSIA 9FRIM) KEPONG, SELANGOR - FASA 1 http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3336 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2020-01-23 17:47:40'} JPS/IP/C/BSMA/11/2019 - 05 Feb 2020 REKABENTUK TERPERINCI BAGI PROJEK TEBATAN BANJIR KUALA TERENGGANU UTARA (UMT) DAN KAWASAN SEKITAR, TERENGGANU http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3334 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2020-01-23 17:47:40'} JPS(SH)/SMART/01/2020 - 31 Jan 2020 KERJA-KERJA PEMBERSIHAN KELODAK SERTA BERKAITAN DENGANNYA DI TUNNEL OUTFALL L8 TAMAN DESA, PUSAT KAWALAN SMART, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3339 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2020-01-23 17:47:40'} JPS/P/KD/BPSP/01/2020 - 28 Jan 2020 PROJEK PEMBINAAN JETI NELAYAN BARU DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG TEPI LAUT, PULAU TUBA, LANGKAWI, KEDAH DARUL AMAN http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3337 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2020-01-23 17:47:40'} JPS/P/KD/BPSP/02/2020 - 28 Jan 2020 PROJEK PEMBINAAN BENTENG PEMECAH OMBAK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG TELUK PUYOH, PULAU TUBA, LANGKAWI, KEDAH DARUL AMAN http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3338 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2020-01-23 17:47:40'} JPS(SH)/SMART/04/2020 - 24 Jan 2020 KERJA-KERJA PEMBAIKAN SISTEM PEMBUMIAN DI STESEN-STESEN HIDROLOGI DAN LAIN-LAIN YANG BERKAITAN DI PUSAT KAWALAN SMART http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/iklanjps_Detail.cfm?ID=3340 suhaimima@water.gov.my (suhaimima) {ts '2020-01-23 17:47:40'}