JADUAL TENDER/SEBUTHARGA YANG DITUTUP DALAM 3 BULAN TERAKHIR http://www.water.gov.my JADUAL TENDER/SEBUTHARGA YANG DITUTUP DALAM 3 BULAN TERAKHIR en-us Copyright 2010 JPS http://backend.userland.com/rss #now()# JPS/IP/PB/07/2018 - Sabah - 24 May 2018 RANCANGAN TEBATAN BANJIR (RTB) SUNGAI TEBONGAN (KAMPUNG TEGULI), PUTATAN, SABAH http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/jadual/jadPamer.cfm?ID=3143 {ts '2018-06-25 14:18:03'} JPS(SH)IP/MK/02/2018 - WP Kuala Lumpur - 15 May 2018 KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA DUMWAITER 300KG (JENIS LANTAI) SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI BLOK A, IBU PEJABAT JPS MALAYSIA http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/jadual/jadPamer.cfm?ID=3162 {ts '2018-06-25 14:18:03'} JPS(SH)/IP/BBI/03/2017 - Selangor - 14 May 2018 PROJEK PERINTIS (DEMONSTRATION PROJECT) BAGI PENYERAGAMAN SISTEM PENGOLAHAN EFLUEN DALAM PENGURUSAN BUANGAN TERNAKAN http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/jadual/jadPamer.cfm?ID=3161 {ts '2018-06-25 14:18:03'} JPS(SH)/IP/H/01/2018 - Tidak Pilih - 08 May 2018 PERKHIDMATAN SERVIS DAN KALIBRASI PERALATAN SUKAT LUAH JENIS JANGKARUS (CURRENT METER)BAGI TAHUN 2018 UNTUK BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI, JPS MALAYSIA http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/jadual/jadPamer.cfm?ID=3154 {ts '2018-06-25 14:18:03'} JPS/IP/H/01/2018 - Tidak Pilih - 04 May 2018 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJIJALAN DAN MENTAULIAH PERALATAN SUKAT LUAH ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER (ADCP) DAN CURRENT METER UNTUK KEGUNAAN PROJEK RANGKAIAN HIDROLOGI NASIONAL FASA 1 http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/jadual/jadPamer.cfm?ID=3148 {ts '2018-06-25 14:18:03'} JPS/IP/BRE/01/2018 - Johor - 16 Apr 2018 PROJEK MENAIKTARAF EMPANGAN BEKOK, JOHOR http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/jadual/jadPamer.cfm?ID=3126 {ts '2018-06-25 14:18:03'} JPS/IP/H/02/2018 - WP Kuala Lumpur - 13 Apr 2018 MEMBEKAL ALAT-ALAT GANTI PERALATAN HIDROLOGI BAGI TAHUN 2018 UNTUK BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/jadual/jadPamer.cfm?ID=3132 {ts '2018-06-25 14:18:03'} JPS/IP/H/03/2017 - Tidak Pilih - 11 Apr 2018 PROJEK PEMBINAAN DAN MENAIKTARAF STESEN RANGKAIAN HIDROLOGI NASIONAL (RHN) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI NEGERI JOHOR, PAHANG, TERENGGANU, DAN KELANTAN http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/jadual/jadPamer.cfm?ID=3129 {ts '2018-06-25 14:18:03'} JPS/IP/BPM/01/2018 - Tidak Pilih - 04 Apr 2018 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERISIAN ARCGIS DI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN, MALAYSIA http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/jadual/jadPamer.cfm?ID=3141 {ts '2018-06-25 14:18:03'}