JADUAL TENDER/SEBUTHARGA YANG DITUTUP DALAM 3 BULAN TERAKHIR http://www.water.gov.my JADUAL TENDER/SEBUTHARGA YANG DITUTUP DALAM 3 BULAN TERAKHIR en-us Copyright 2010 JPS http://backend.userland.com/rss #now()# JPS/IP/FGIS/01/2016 - WP Kuala Lumpur - 24 Aug 2016 FILTERING,CLEANING AND MIGRATION OF GEOSPATIAL DATA BAGI PROGRAM RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA FASA 1 http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/jadual/jadPamer.cfm?ID=2850 {ts '2016-08-27 14:17:51'} JPS(SH)/IP/BRE/01/2016 - WP Kuala Lumpur - 17 Aug 2016 MEMBEKAL,MENGHANTAR,MEMASANG,MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN PERALATAN ICT DAN PERISIAN KEJURUTERAAN BAGI MENYOKONG PROJEK PENGUKUHAN INTEGRITY DAN KESELAMATAN STRUKTUR AMPANG JAJAR,HEADWORKS,TIDAL CONTROL GATE,RUMAH PAM,JAMBATAN DAN STRUKTUR LAIN BERKAITAN FASA 2 http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/jadual/jadPamer.cfm?ID=2853 {ts '2016-08-27 14:17:51'} JPS(SH)/IP/BSMA/01/2016 - WP Kuala Lumpur - 05 Aug 2016 MENYEDIAKAN MODUL KURSUS, TENAGA PENGAJAR DAN LAIN-LAIN KEPERLUAN BAGI PROGRAM CAPACITY BUILDING-CERTIFIED PROFESSIONAL IN EROSION AND SEDIMENT CONTROL (CPESC) http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/jadual/jadPamer.cfm?ID=2848 {ts '2016-08-27 14:17:51'} JPS/IP/BPM/01/2016 - WP Kuala Lumpur - 01 Aug 2016 MEMBEKAL,MENGHANTAR,MEMASANG,MEMBANGUN,MENGUJI,MENTAULIAH DAN MENJAYAJALAN SISTEM BANK DATA JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/jadual/jadPamer.cfm?ID=2842 {ts '2016-08-27 14:17:51'} JPS(SH)/IP/BPM/08/2016 - WP Kuala Lumpur - 21 Jul 2016 PEROLEHAN ,MEMBEKAL,MENGHANTAR,MEMASANG,MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN RANGKAIAN TAHUN 2016 BAGI MENYOKONG SISTEM MAKLUMAT SUMBER AIR http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/jadual/jadPamer.cfm?ID=2844 {ts '2016-08-27 14:17:51'} JPS(SH)/IP/FGIS/04/2016 - WP Kuala Lumpur - 21 Jun 2016 PEROLEHAN DRONE BAGI TUJUAN PEMANTAUAN KESELAMATAN EMPANGAN-EMPANGAN JPS MALAYSIA http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/jadual/jadPamer.cfm?ID=2832 {ts '2016-08-27 14:17:51'} JPS/IP/BSMA/03/2016 - Johor - 20 Jun 2016 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SISTEM SALIRAN JAJARAN R2 DAN R3 UNTUK KOMPLEKS BERSEPADU PETROLUEM PENGERANG (PIPC) (PAKEJ 1) http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/jadual/jadPamer.cfm?ID=2827 {ts '2016-08-27 14:17:51'} JPS/IP/KP/01/2016 - WP Kuala Lumpur - 16 Jun 2016 PEROLEHAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI KAWASAN BANGUNAN BLOK A,B,C,D,E,F,G DAN BANGUNAN HTC DI IBU PEJABAT JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA (BAGI TEMPOH DUA TAHUN) http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/jadual/jadPamer.cfm?ID=2830 {ts '2016-08-27 14:17:51'} JPS/IP/H/01/2016 - Kedah - 31 May 2016 PROJEK PEMBINAAN STESEN HIDROLOGI TELEMETRI DAN RANGKAIAN KOMUNIKASI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI LEMBANGAN SUNGAI KEDAH/ANAK BUKIT,KEDAH DARUL AMAN http://kontrak.water.gov.my/tenderqs/jadual/jadPamer.cfm?ID=2818 {ts '2016-08-27 14:17:51'}