NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

1. Negeri (States): Perak
2. No Tender (Tender No): JPS/P/PK/TB/15/2012
3. Tajuk Projek (Project Title): RTB LEMBANGAN SUNGAI KERIAN - KERJA-KERJA MEMBUINA DAN PENCEGAH BANJIR DI SUNGAI IJOK DARI KAMPUNG BAGAN BARU KE KAMPUNG SANGKUT SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN, DAERAH LARUT MATANG DAN SELAMA, PERAK DARUL RIDZUAN.
4. Jenis Tender (Type Of Tender): Bumiputra
5. Kaedah Perolehan (Procurement Method): Tender
6. Kelas/Kod (Class/Code) G6   Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of Certificate)
a. Kepala (Head): CE
b. Sub Kepala (Sub Head): CE06 & CE36
Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran CIDB, ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of CIDB Certificate)
7. Maklumat Dokumen Tender (Tender Document Details):
a. Tarikh Pamir Dokumen (Exhibit Date): 04 Dec 2012
b. Tarikh Mulai Jual (Sales Date From): 04 Dec 2012
c. Tarikh Akhir Jual (Sales Date To): 26 Dec 2012
d. Pejabat Pamir dan Jual (Exhibit and Sales Office): PEJABAT PENGARAH JPS PERAK
e. Harga Dokumen Tender (Document Price)(RM): RM 120.00
f. Cara Bayaran (Mode of Payment): Wang Pos/Kiriman Pos/ Draf Bank
g. Bayar Kepada (Payable To):
PENGARAH JPS PERAK
8. Lawatan Tapak (Site Visit): WAJIB HADIR UNTUK BELI DOKUMEN (COMPULSORY TO PURCHASE DOCUMENT)
a. Tarikh Lawatan Tapak (Site Visit Date): 04 Dec 2012
b. Waktu Lapor (Reporting Time): 10 PAGI
c. Pejabat Lapor (Reporting Office): PEJABAT JURUTERA DAERHA, JPS DAERAH LARUT MATANG DAN SELAMA, TAIPING , PERAK
9. Maklumat Tutup Tender (Closing Details):
a. Peti Tender (Tender Box): PEJABAT PENGARAH JPS PERAK
b. Tarikh Tutup (Closing Date): 26 Dec 2012
c. Waktu Tutup (Closing Time): 12 TENGAHARI
10. Tarikh Keluar Iklan (Publication Date):