NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

1. Negeri (States): Perlis
2. No Tender (Tender No): JPS/IP/PB/02/2013
3. Tajuk Projek (Project Title): PEMBINAAN LENCONGAN BANJIR DARI CH 18000 KE CH 22450 DAN KERJA-KERJA BERKAITAN, LENCONGAN BANJIR BARAT TIMAH TASOH, PERLIS
4. Jenis Tender (Type Of Tender): Bumiputra
5. Kaedah Perolehan (Procurement Method): Tender
6. Kelas/Kod (Class/Code) BERDAFTAR DENGAN CIDB MEMEGANG PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR, SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN DAN SIJIL TARAF BUMIPUTERA YANG MASIH SAH   Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of Certificate)
a. Kepala (Head): GRED : G7 KATEGORI CE
b. Sub Kepala (Sub Head): PENGKHUSUSAN CE06
Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran CIDB, ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of CIDB Certificate)
7. Maklumat Dokumen Tender (Tender Document Details):
a. Tarikh Pamir Dokumen (Exhibit Date):
b. Tarikh Mulai Jual (Sales Date From): 04 Feb 2013
c. Tarikh Akhir Jual (Sales Date To): 22 Feb 2013
d. Pejabat Pamir dan Jual (Exhibit and Sales Office): JPS NEGERI PERLIS
e. Harga Dokumen Tender (Document Price)(RM): RM 350.00
f. Cara Bayaran (Mode of Payment): Wang Pos/Kiriman Pos/ Draf Bank
g. Bayar Kepada (Payable To):
PENGARAH JPS PERLIS
8. Lawatan Tapak (Site Visit): WAJIB HADIR UNTUK BELI DOKUMEN (COMPULSORY TO PURCHASE DOCUMENT)
a. Tarikh Lawatan Tapak (Site Visit Date): 04 Feb 2013
b. Waktu Lapor (Reporting Time): 9.00 PAGI
c. Pejabat Lapor (Reporting Office): DEWAN SERBAGUNA, JPS NEGERI PERLIS, KANGAR
9. Maklumat Tutup Tender (Closing Details):
a. Peti Tender (Tender Box): JPS NEGERI PERLIS
b. Tarikh Tutup (Closing Date): 26 Feb 2013
c. Waktu Tutup (Closing Time): 12.00 TENGAHARI
10. Tarikh Keluar Iklan (Publication Date):