NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

1. Negeri (States): Johor
2. No Tender (Tender No): JPS/P/J/SB/03/2013
3. Tajuk Projek (Project Title): PROJEK SALIRAN BANDAR BATU PAHAT MEMBINA DAN MENYIAPKAN SALIRAN UTAMA PARIT LAPIS PAKEJ V, BATU PAHAT, JOHOR
4. Jenis Tender (Type Of Tender): Bumiputra
5. Kaedah Perolehan (Procurement Method): Tender
6. Kelas/Kod (Class/Code) GRED G7, KATEGORI CE, PENGKHUSUSAN CE21 & CE36   Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of Certificate)
a. Kepala (Head):
b. Sub Kepala (Sub Head):
Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran CIDB, ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of CIDB Certificate)
7. Maklumat Dokumen Tender (Tender Document Details):
a. Tarikh Pamir Dokumen (Exhibit Date):
b. Tarikh Mulai Jual (Sales Date From): 05 Mar 2013
c. Tarikh Akhir Jual (Sales Date To): 19 Mar 2013
d. Pejabat Pamir dan Jual (Exhibit and Sales Office): JPS DAERAH BATU PAHAT, JOHOR
e. Harga Dokumen Tender (Document Price)(RM): RM 350.00
f. Cara Bayaran (Mode of Payment): Wang Pos/Kiriman Pos/ Draf Bank
g. Bayar Kepada (Payable To):
JURUTERA DAERAH, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH BATU PAHAT
8. Lawatan Tapak (Site Visit): WAJIB HADIR UNTUK BELI DOKUMEN (COMPULSORY TO PURCHASE DOCUMENT)
a. Tarikh Lawatan Tapak (Site Visit Date): 05 Mar 2013
b. Waktu Lapor (Reporting Time): 9.30 PAGI
c. Pejabat Lapor (Reporting Office): BILIK GERAKAN, JPS DAERAH BATU PAHAT, JOHOR
9. Maklumat Tutup Tender (Closing Details):
a. Peti Tender (Tender Box): PEJABAT PENGARAH JPS JOHOR
b. Tarikh Tutup (Closing Date): 26 Mar 2013
c. Waktu Tutup (Closing Time): 12.00 TENGAHARI
10. Tarikh Keluar Iklan (Publication Date):