NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

1. Negeri (States): WP Kuala Lumpur
2. No Tender (Tender No): JPS(SH)/IP/BPMI/3/2013
3. Tajuk Projek (Project Title): PEROLEHAN PERKHIDMATAN MENCUCI DAN MEMBERSIH BANGUNAN PEJABAT, AUDITORIUM, GELANGGANG PERMAINAN, ASRAMA SRI INAI, SURAU SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOMPLEKS JPS MALAYSIA CAWANGAN JALAN AMPANG
4. Jenis Tender (Type Of Tender): Terbuka
5. Kaedah Perolehan (Procurement Method): Sebutharga
6. Kelas/Kod (Class/Code) 220401   Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of Certificate)
a. Kepala (Head):
b. Sub Kepala (Sub Head):
7. Maklumat Dokumen Tender (Tender Document Details):
a. Tarikh Pamir Dokumen (Exhibit Date): 22 Apr 2013
b. Tarikh Mulai Jual (Sales Date From): 22 Apr 2013
c. Tarikh Akhir Jual (Sales Date To):
d. Pejabat Pamir dan Jual (Exhibit and Sales Office): INSTITUT PEMBANGUNAN MODAL INSAN (ZON TENGAH) KUALA LUMPUR JALAN AMPANG
e. Harga Dokumen Tender (Document Price)(RM): RM 20.00
f. Cara Bayaran (Mode of Payment): Wang Pos/Kiriman Pos/ Draf Bank
g. Bayar Kepada (Payable To):
PENGARAH PUSAT LATIHAN KAKITANGAN JPS K.L CAWANGAN AMPANG
8. Lawatan Tapak (Site Visit): WAJIB HADIR UNTUK BELI DOKUMEN (COMPULSORY TO PURCHASE DOCUMENT)
a. Tarikh Lawatan Tapak (Site Visit Date): 22 Apr 2013
b. Waktu Lapor (Reporting Time): 10.00 PAGI
c. Pejabat Lapor (Reporting Office): INSTITUT PEMBANGUNAN MODAL INSAN (ZON TENGAH) , ARAS 1, BLOCK C, JPS MALAYSIA CAWANGAN AMPANG, KUALA LUMPUR
9. Maklumat Tutup Tender (Closing Details):
a. Peti Tender (Tender Box): INSTITUT PEMBANGUNAN MODAL INSAN (ZON TENGAH) K.L. JALAN AMPANG
b. Tarikh Tutup (Closing Date): 29 Apr 2013
c. Waktu Tutup (Closing Time): 12.00 TENGAHARI
10. Tarikh Keluar Iklan (Publication Date):