NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

1. Negeri (States): WP Kuala Lumpur
2. No Tender (Tender No): JPS/IP/MK/05/2017
3. Tajuk Projek (Project Title): SUPPLY,DELIVERY AND TESTING OF LORRY MOUNTED WITH CRANE AND ALL RELATED ACCESSORIES TO BAHAGIAN PERKHIDMATAN MEKANIKAL DAN ELETRIKAL,JABATAN PENGARIAN DAN SALIRAN MALAYSIA
4. Jenis Tender (Type Of Tender): Bumiputra
5. Kaedah Perolehan (Procurement Method): Tender
6. Kelas/Kod (Class/Code) 110104-LORI   Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of Certificate)
7. Maklumat Dokumen Tender (Tender Document Details):
a. Tarikh Pamir Dokumen (Exhibit Date):
b. Tarikh Mulai Jual (Sales Date From): 07 Mar 2017
c. Tarikh Akhir Jual (Sales Date To): 30 Mar 2017
d. Pejabat Pamir dan Jual (Exhibit and Sales Office): UNIT TENDER, JPS MALAYSIA
e. Harga Dokumen Tender (Document Price)(RM): RM 50.00
f. Cara Bayaran (Mode of Payment): Wang Pos/Kiriman Pos/ Draf Bank
g. Bayar Kepada (Payable To):
KETUA PENGARAH JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA
8. Lawatan Tapak (Site Visit): WAJIB HADIR UNTUK BELI DOKUMEN (COMPULSORY TO PURCHASE DOCUMENT)
a. Tarikh Lawatan Tapak (Site Visit Date): 07 Mar 2017
b. Waktu Lapor (Reporting Time): 9.30 PAGI
c. Pejabat Lapor (Reporting Office): BILIK MESYUARAT, BPME IPOH PERAK
9. Maklumat Tutup Tender (Closing Details):
a. Peti Tender (Tender Box): UNIT TENDER JPS MALAYSIA
b. Tarikh Tutup (Closing Date): 30 Mar 2017
c. Waktu Tutup (Closing Time): 12.00TGH
10. Tarikh Keluar Iklan (Publication Date):