NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

1. Negeri (States): WP Kuala Lumpur
2. No Tender (Tender No): JPS(SH)/IP/H/03/2017
3. Tajuk Projek (Project Title): MEMBEKAL ALAT-ALAT GANTI PERALATAN HIDROLOGI UNTUK BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI,JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA TAHUN BAGI TAHUN 2017
4. Jenis Tender (Type Of Tender): Bumiputra
5. Kaedah Perolehan (Procurement Method): Sebutharga
6. Kelas/Kod (Class/Code) 100101,210201,140201   Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of Certificate)
a. Kepala (Head):
b. Sub Kepala (Sub Head):
7. Maklumat Dokumen Tender (Tender Document Details):
a. Tarikh Pamir Dokumen (Exhibit Date):
b. Tarikh Mulai Jual (Sales Date From): 21 Mar 2017
c. Tarikh Akhir Jual (Sales Date To): 28 Mar 2017
d. Pejabat Pamir dan Jual (Exhibit and Sales Office): UNIT TENDER JPS MALAYSIA
e. Harga Dokumen Tender (Document Price)(RM): RM 10.00
f. Cara Bayaran (Mode of Payment): Wang Pos/Kiriman Pos/ Draf Bank
g. Bayar Kepada (Payable To):
KETUA PENGARAH JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA
8. Lawatan Tapak (Site Visit): TIADA (NIL)
9. Maklumat Tutup Tender (Closing Details):
a. Peti Tender (Tender Box): UNIT TENDER JPS MALAYSIA
b. Tarikh Tutup (Closing Date): 28 Mar 2017
c. Waktu Tutup (Closing Time): 12.00 TGH
10. Tarikh Keluar Iklan (Publication Date):