NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

1. Negeri (States): Sarawak
2. No Tender (Tender No): JPS/IP/FGIS/04/2017
3. Tajuk Projek (Project Title): PEROLEHAN DATA LIDAR BAGI KAJIAN PELAN INDUK SALIRAN MESRA ALAM-NEGERI SARAWAK
4. Jenis Tender (Type Of Tender): Bumiputra
5. Kaedah Perolehan (Procurement Method): Tender
6. Kelas/Kod (Class/Code) 221201 (TOPOFRAFI/LIDAR) DAN 210110 (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) AND SERVICES)   Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of Certificate)
a. Kepala (Head):
b. Sub Kepala (Sub Head):
7. Maklumat Dokumen Tender (Tender Document Details):
a. Tarikh Pamir Dokumen (Exhibit Date):
b. Tarikh Mulai Jual (Sales Date From): 13 Jun 2017
c. Tarikh Akhir Jual (Sales Date To): 05 Jul 2017
d. Pejabat Pamir dan Jual (Exhibit and Sales Office): UNIT TENDER, IPJPS MALAYSIA
e. Harga Dokumen Tender (Document Price)(RM): RM 100.00
f. Cara Bayaran (Mode of Payment): Wang Pos/Kiriman Pos/ Draf Bank
g. Bayar Kepada (Payable To):
KETUA PENGARAH JPS MALAYSIA
8. Lawatan Tapak (Site Visit): WAJIB HADIR UNTUK BELI DOKUMEN (COMPULSORY TO PURCHASE DOCUMENT)
a. Tarikh Lawatan Tapak (Site Visit Date): 01 Jun 2017
b. Waktu Lapor (Reporting Time): 9.30 PAGI
c. Pejabat Lapor (Reporting Office): BILIK MESYUARAT TERATAI, JPS MALAYSIA, KM7, JALAN AIR BUKIT, OFF JALAN AMPANG, 55100, KUALA LUMPUR, MALAYSIA.
9. Maklumat Tutup Tender (Closing Details):
a. Peti Tender (Tender Box):
b. Tarikh Tutup (Closing Date): 18 Jul 2017
c. Waktu Tutup (Closing Time): 12.00 TENGAHARI
10. Tarikh Keluar Iklan (Publication Date): 25 May 2017