NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

1. Negeri (States): WP Kuala Lumpur
2. No Tender (Tender No): JPS/IP/H/04/2016
3. Tajuk Projek (Project Title): MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJIJALAN DAN MENTAULIAH PERALATAN MUDAH ALIH ACOUSTIC DOPPLER CURRENT PROFILER (ADCP), GENSET DAN HANDPHONE SATELLITE BAGI PROGRAM RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA FASA 1
4. Jenis Tender (Type Of Tender): Bumiputra
5. Kaedah Perolehan (Procurement Method): Tender
6. Kelas/Kod (Class/Code) 100101,130201 & 210201   Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of Certificate)
a. Kepala (Head):
b. Sub Kepala (Sub Head):
7. Maklumat Dokumen Tender (Tender Document Details):
a. Tarikh Pamir Dokumen (Exhibit Date):
b. Tarikh Mulai Jual (Sales Date From): 12 Jul 2017
c. Tarikh Akhir Jual (Sales Date To): 02 Aug 2017
d. Pejabat Pamir dan Jual (Exhibit and Sales Office): UNIT TENDER IBU PEJABAT JPS MALAYSIA
e. Harga Dokumen Tender (Document Price)(RM): RM 50.00
f. Cara Bayaran (Mode of Payment): Wang Pos/Kiriman Pos/ Draf Bank
g. Bayar Kepada (Payable To):
KETUA PENGARAH JPS MALAYSIA
8. Lawatan Tapak (Site Visit): WAJIB HADIR UNTUK BELI DOKUMEN (COMPULSORY TO PURCHASE DOCUMENT)
a. Tarikh Lawatan Tapak (Site Visit Date): 12 Jul 2017
b. Waktu Lapor (Reporting Time): 9.30 PAGI
c. Pejabat Lapor (Reporting Office): SEKSYEN PERALATAN HIDROLOGI, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI, JPS AMPANG (HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA BOLEH HADIR LAWATAN TAPAK)
9. Maklumat Tutup Tender (Closing Details):
a. Peti Tender (Tender Box): UNIT TENDER IBU PEJABAT JPS MALAYSIA
b. Tarikh Tutup (Closing Date): 02 Aug 2017
c. Waktu Tutup (Closing Time): 12.00 TGH HARI
10. Tarikh Keluar Iklan (Publication Date):