NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

1. Negeri (States): WP Kuala Lumpur
2. No Tender (Tender No): JPS(SH)/IP/BKOR/01/2017
3. Tajuk Projek (Project Title): PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENCETAK LAPORAN MAKMAL PENGURUSAN NILAI (VA & VE)
4. Jenis Tender (Type Of Tender): Terbuka
5. Kaedah Perolehan (Procurement Method): Sebutharga
6. Kelas/Kod (Class/Code) 222010 - PERKHIDMATAN FOTOSTAT   Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of Certificate)
a. Kepala (Head):
b. Sub Kepala (Sub Head):
7. Maklumat Dokumen Tender (Tender Document Details):
a. Tarikh Pamir Dokumen (Exhibit Date):
b. Tarikh Mulai Jual (Sales Date From): 10 Jul 2017
c. Tarikh Akhir Jual (Sales Date To): 27 Jul 2017
d. Pejabat Pamir dan Jual (Exhibit and Sales Office): UNIT TENDER, BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN KONTRAK, TINGKAT BAWAH, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50626, KUALA LUMPUR.
e. Harga Dokumen Tender (Document Price)(RM): RM 0.00
f. Cara Bayaran (Mode of Payment): Wang Pos/Kiriman Pos/ Draf Bank
g. Bayar Kepada (Payable To):
8. Lawatan Tapak (Site Visit): TIADA (NIL)
9. Maklumat Tutup Tender (Closing Details):
a. Peti Tender (Tender Box):
b. Tarikh Tutup (Closing Date): 27 Jul 2017
c. Waktu Tutup (Closing Time): 12.00 TENGAHARI
10. Tarikh Keluar Iklan (Publication Date):