NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

1. Negeri (States): WP Kuala Lumpur
2. No Tender (Tender No): JPS(SH)/SMART/20/2017
3. Tajuk Projek (Project Title): KERJA-KERJA SIVIL UNTUK PEMASANGAN LALUAN KABEL FIBRE DARI JRC7 TM MANHOLE SEDIA ADA STESEN LRT MASJID JAMEK KE STESEN HIDROLOGI JAMBATAN TUN PERAK, PUSAT KAWALAN SMART
4. Jenis Tender (Type Of Tender): Terbuka
5. Kaedah Perolehan (Procurement Method): Sebutharga
6. Kelas/Kod (Class/Code) GRED : G1 KATEGORI CE31 (BERDAFTAR WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN SELANGOR)   Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of Certificate)
a. Kepala (Head):
b. Sub Kepala (Sub Head):
Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran CIDB, ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of CIDB Certificate)
7. Maklumat Dokumen Tender (Tender Document Details):
a. Tarikh Pamir Dokumen (Exhibit Date):
b. Tarikh Mulai Jual (Sales Date From): 11 Jul 2017
c. Tarikh Akhir Jual (Sales Date To): 18 Jul 2017
d. Pejabat Pamir dan Jual (Exhibit and Sales Office): TINGKAT 1, JPS WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
e. Harga Dokumen Tender (Document Price)(RM): RM 10.00
f. Cara Bayaran (Mode of Payment): Wang Pos/Kiriman Pos/ Draf Bank
g. Bayar Kepada (Payable To):
PENGARAH JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
8. Lawatan Tapak (Site Visit): WAJIB HADIR UNTUK BELI DOKUMEN (COMPULSORY TO PURCHASE DOCUMENT)
a. Tarikh Lawatan Tapak (Site Visit Date): 11 Jul 2017
b. Waktu Lapor (Reporting Time): 10.00 PAGI
c. Pejabat Lapor (Reporting Office): STESEN PEMANTAUAN SMART, MASJID JAMEK JLN TUN PERAK KUALA LUMPUR (HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA BOLEH HADIR LAWATAN TAPAK)
9. Maklumat Tutup Tender (Closing Details):
a. Peti Tender (Tender Box): BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN KONTRAK, TINGKAT 3, JPS WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR, JLN SULTAN SALAHUDDIN 50626 KUALA LUMPUR
b. Tarikh Tutup (Closing Date): 18 Jul 2017
c. Waktu Tutup (Closing Time): 12.00 TGH HARI
10. Tarikh Keluar Iklan (Publication Date): 06 Jul 2017