NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

1. Negeri (States): Perak
2. No Tender (Tender No): JPS/P/PK/ME/14/2017
3. Tajuk Projek (Project Title): PROJEK MENAIKTARAF KOMPONEN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL DI PINTU AIR PARIT 1 SUNGAI SUMUN, BAGAN DATUK, PERAK DARUL RIDZUAN
4. Jenis Tender (Type Of Tender): Bumiputra
5. Kaedah Perolehan (Procurement Method): Tender
6. Kelas/Kod (Class/Code) GRED : G4 KATEGORI ME PENGKHUSUSAN M15   Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of Certificate)
a. Kepala (Head):
b. Sub Kepala (Sub Head):
Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran CIDB, ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of CIDB Certificate)
7. Maklumat Dokumen Tender (Tender Document Details):
a. Tarikh Pamir Dokumen (Exhibit Date):
b. Tarikh Mulai Jual (Sales Date From): 18 Jul 2017
c. Tarikh Akhir Jual (Sales Date To): 08 Aug 2017
d. Pejabat Pamir dan Jual (Exhibit and Sales Office): UNIT KEWANGAN, PEJABAT PENGARAH JPS PERAK
e. Harga Dokumen Tender (Document Price)(RM): RM 200.00
f. Cara Bayaran (Mode of Payment): Wang Pos/Kiriman Pos/ Draf Bank
g. Bayar Kepada (Payable To):
PENGARAH JPS PERAK
8. Lawatan Tapak (Site Visit): WAJIB HADIR UNTUK BELI DOKUMEN (COMPULSORY TO PURCHASE DOCUMENT)
a. Tarikh Lawatan Tapak (Site Visit Date): 17 Jul 2017
b. Waktu Lapor (Reporting Time): 10.30 PAGI
c. Pejabat Lapor (Reporting Office): PEJABAT JPS DAERAH BAGAN DATUK,BATU 27,36100 BAGAN DATUK,PERAK DARUL RIDZUAN (HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA BOLEH HADIR LAWATAN TAPAK)
9. Maklumat Tutup Tender (Closing Details):
a. Peti Tender (Tender Box): UNIT KEWANGAN, PEJABAT PENGARAH JPS PERAK
b. Tarikh Tutup (Closing Date): 08 Aug 2017
c. Waktu Tutup (Closing Time): 12.00 TGH HARI
10. Tarikh Keluar Iklan (Publication Date): 07 Jul 2017