NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

1. Negeri (States): Melaka
2. No Tender (Tender No): MOA/BPSP/10/2017 (T)
3. Tajuk Projek (Project Title): MEMBINA DAN MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR PENGAIRAN DAN SALIRAN SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI SKIM PENGAIRAN TELOK RIMBA, DAERAH JASIN, MELAKA.
4. Jenis Tender (Type Of Tender): Tidak Pilih
5. Kaedah Perolehan (Procurement Method): Tender
6. Kelas/Kod (Class/Code) GRED: G4, KATEGORI: PENGKHUSUSAN: CE21   Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of Certificate)
a. Kepala (Head):
b. Sub Kepala (Sub Head):
Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran CIDB, ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of CIDB Certificate)
7. Maklumat Dokumen Tender (Tender Document Details):
a. Tarikh Pamir Dokumen (Exhibit Date):
b. Tarikh Mulai Jual (Sales Date From): 24 Aug 2017
c. Tarikh Akhir Jual (Sales Date To): 14 Sep 2017
d. Pejabat Pamir dan Jual (Exhibit and Sales Office): UNIT KONTRAK JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI MELAKA, BANDAR MITC, HANG TUAH JAYA, ARAS 3, WISMA NEGERI, 75450 AYER KEROH, MELAKA.
e. Harga Dokumen Tender (Document Price)(RM): RM 200.00
f. Cara Bayaran (Mode of Payment): Wang Pos/Kiriman Pos/ Draf Bank
g. Bayar Kepada (Payable To):
PENGARAH JPS MELAKA
8. Lawatan Tapak (Site Visit): WAJIB HADIR UNTUK BELI DOKUMEN (COMPULSORY TO PURCHASE DOCUMENT)
a. Tarikh Lawatan Tapak (Site Visit Date): 24 Aug 2017
b. Waktu Lapor (Reporting Time): 9.30 PAGI
c. Pejabat Lapor (Reporting Office): RUMAH PAM SKIM PENGAIRAN TELOK RIMBA, JASIN, MELAKA
9. Maklumat Tutup Tender (Closing Details):
a. Peti Tender (Tender Box): UNIT KONTRAK JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI MELAKA, BANDAR MITC, HANG TUAH JAYA, ARAS 3, WISMA NEGERI, 75450 AYER KEROH, MELAKA.
b. Tarikh Tutup (Closing Date): 15 Sep 2017
c. Waktu Tutup (Closing Time): 12.00 TENGAHARI
10. Tarikh Keluar Iklan (Publication Date): 17 Aug 2017