NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

1. Negeri (States): WP Kuala Lumpur
2. No Tender (Tender No): JPSWPKL/ZU/01/2017
3. Tajuk Projek (Project Title): KERJA-KERJA MEROBOH RUMAH SEDIA ADA DAN MEMBINA SEMULA DUA UNIT RUMAH (NO.5 & 7)SERTA MEMBAIKI DUA UNIT UNIT RUMAH RETAK (NO. 1 & 3) TERES DUA TINGKAT DI JALAN PUAH JAYA 3, TAMAN SETAPAK INDAH JAYA, MUKIM SETAPAK, KUALA LUMPUR.
4. Jenis Tender (Type Of Tender): Bumiputra
5. Kaedah Perolehan (Procurement Method): Tender
6. Kelas/Kod (Class/Code) GRED: G4, KATEGORI: B, PENGKHUSUSAN: B26, B04   Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of Certificate)
a. Kepala (Head):
b. Sub Kepala (Sub Head):
Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran CIDB, ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of CIDB Certificate)
7. Maklumat Dokumen Tender (Tender Document Details):
a. Tarikh Pamir Dokumen (Exhibit Date):
b. Tarikh Mulai Jual (Sales Date From): 21 Sep 2017
c. Tarikh Akhir Jual (Sales Date To): 05 Oct 2017
d. Pejabat Pamir dan Jual (Exhibit and Sales Office): TINGKAT 3, BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN KONTRAK JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50626 KUALA LUMPUR
e. Harga Dokumen Tender (Document Price)(RM): RM 200.00
f. Cara Bayaran (Mode of Payment): Wang Pos/Kiriman Pos/ Draf Bank
g. Bayar Kepada (Payable To):
PENGARAH JPS WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
8. Lawatan Tapak (Site Visit): WAJIB HADIR UNTUK BELI DOKUMEN (COMPULSORY TO PURCHASE DOCUMENT)
a. Tarikh Lawatan Tapak (Site Visit Date): 21 Sep 2017
b. Waktu Lapor (Reporting Time): 9.00 PAGI
c. Pejabat Lapor (Reporting Office): BILIK MESYUARAT UTAMA, TINGKAT 1, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50626 KUALA LUMPUR.
9. Maklumat Tutup Tender (Closing Details):
a. Peti Tender (Tender Box): TINGKAT 3, BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN KONTRAK JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50626 KUALA LUMPUR
b. Tarikh Tutup (Closing Date): 12 Oct 2017
c. Waktu Tutup (Closing Time): 12.00 TENGAHARI
10. Tarikh Keluar Iklan (Publication Date):