NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

1. Negeri (States): Kelantan
2. No Tender (Tender No): JPS/KN/BSAH/PPPP/SH/02/2017 (TAWARAN SEMULA)
3. Tajuk Projek (Project Title): PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN DAN SISTEM TELEMETRI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SELURUH NEGERI KELANTAN UNTUK JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI KELANTAN BAGI TEMPOH 4 BULAN
4. Jenis Tender (Type Of Tender): Bumiputra
5. Kaedah Perolehan (Procurement Method): Sebutharga
6. Kelas/Kod (Class/Code) 100101, 210101,210103 & 220501   Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of Certificate)
a. Kepala (Head):
b. Sub Kepala (Sub Head):
7. Maklumat Dokumen Tender (Tender Document Details):
a. Tarikh Pamir Dokumen (Exhibit Date):
b. Tarikh Mulai Jual (Sales Date From): 11 Sep 2017
c. Tarikh Akhir Jual (Sales Date To): 18 Sep 2017
d. Pejabat Pamir dan Jual (Exhibit and Sales Office): BAHAGIAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI KELANTAN, JALAN SULTAN YAHYA PETRA, 15200 KOTA BHARU, KELANTAN
e. Harga Dokumen Tender (Document Price)(RM): RM 10.00
f. Cara Bayaran (Mode of Payment): Wang Pos/Kiriman Pos/ Draf Bank
g. Bayar Kepada (Payable To):
PENGARAH JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI KELANTAN
8. Lawatan Tapak (Site Visit): WAJIB HADIR UNTUK BELI DOKUMEN (COMPULSORY TO PURCHASE DOCUMENT)
a. Tarikh Lawatan Tapak (Site Visit Date): 11 Sep 2017
b. Waktu Lapor (Reporting Time): 10.00 PAGI
c. Pejabat Lapor (Reporting Office): BAHAGIAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI KELANTAN (HANYA PENAMA DALAM SIJIL SAHAJA BOLEH HADIR LAWATAN TAPAK)
9. Maklumat Tutup Tender (Closing Details):
a. Peti Tender (Tender Box): BAHAGIAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI KELANTAN, JALAN SULTAN YAHYA PETRA, 15200 KOTA BHARU, KELANTAN
b. Tarikh Tutup (Closing Date): 18 Sep 2017
c. Waktu Tutup (Closing Time): 12.00 TENGAHARI
10. Tarikh Keluar Iklan (Publication Date): 11 Sep 2017