NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

1. Negeri (States): Perak
2. No Tender (Tender No): JPS/P/PK/ME/12/2017
3. Tajuk Projek (Project Title): PROJEK MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL UNTUK KAWALAN BANJIR DI STESEN SRI KLEBANG, DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN.
4. Jenis Tender (Type Of Tender): Bumiputra
5. Kaedah Perolehan (Procurement Method): Tender
6. Kelas/Kod (Class/Code) GRED: G4, KATEGORI: ME, PENGKHUSUSAN: M15   Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of Certificate)
a. Kepala (Head):
b. Sub Kepala (Sub Head):
Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran CIDB, ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of CIDB Certificate)
7. Maklumat Dokumen Tender (Tender Document Details):
a. Tarikh Pamir Dokumen (Exhibit Date):
b. Tarikh Mulai Jual (Sales Date From): 28 Sep 2017
c. Tarikh Akhir Jual (Sales Date To): 19 Oct 2017
d. Pejabat Pamir dan Jual (Exhibit and Sales Office): UNIT KEWANGAN, PEJABAT PENGARAH JPS PERAK.
e. Harga Dokumen Tender (Document Price)(RM): RM 0.00
f. Cara Bayaran (Mode of Payment): Wang Pos/Kiriman Pos/ Draf Bank
g. Bayar Kepada (Payable To):
PENGARAH JPS PERAK.
8. Lawatan Tapak (Site Visit): WAJIB HADIR UNTUK BELI DOKUMEN (COMPULSORY TO PURCHASE DOCUMENT)
a. Tarikh Lawatan Tapak (Site Visit Date): 28 Sep 2017
b. Waktu Lapor (Reporting Time): 9.30 PAGI
c. Pejabat Lapor (Reporting Office): BILIK MESYUARAT UTAMA, TINGKAT 5, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN, JALAN PANGLIMA BUKIT GANTANG WAHAB,30000 IPOH PERAK DARUL RIDZUAN.
9. Maklumat Tutup Tender (Closing Details):
a. Peti Tender (Tender Box): UNIT KEWANGAN, PEJABAT PENGARAH JPS PERAK.
b. Tarikh Tutup (Closing Date): 19 Oct 2017
c. Waktu Tutup (Closing Time): 12.00 TENGAHARI
10. Tarikh Keluar Iklan (Publication Date): 21 Sep 2017