NOTIS TENDER TENDER NOTICE
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)

1. Negeri (States): Perlis
2. No Tender (Tender No): JPS/IP/BRE/02/2017
3. Tajuk Projek (Project Title): PEMBINAAN BAN PERLINDUNGAN L1, L5, L6, L7 DAN L8 SERTA SISTEM PERPARITAN DALAMAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BAWAH PROJEK MENAIKTARAF EMPANGAN TIMAH TASOH, PERLIS (FASA 3)
4. Jenis Tender (Type Of Tender): Bumiputra
5. Kaedah Perolehan (Procurement Method): Tender
6. Kelas/Kod (Class/Code) GRED: G7, KATEGORI: CE, PENGKHUSUSAN: CE06   Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of Certificate)
a. Kepala (Head):
b. Sub Kepala (Sub Head):
Sila bawa bersama Sijil Pendaftaran CIDB, ASAL dan 1 SALINAN
(Please bring along the ORIGINAL and a PHOTOCOPY of CIDB Certificate)
7. Maklumat Dokumen Tender (Tender Document Details):
a. Tarikh Pamir Dokumen (Exhibit Date):
b. Tarikh Mulai Jual (Sales Date From): 16 Nov 2017
c. Tarikh Akhir Jual (Sales Date To): 07 Dec 2017
d. Pejabat Pamir dan Jual (Exhibit and Sales Office): UNIT TENDER, TINGKAT BAWAH, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50626 KUALA LUMPUR.
BAHAGIAN KEWANGAN, JPS NEGERI PERLIS, KOMPLEKS JPS PERLIS, PENGKALAN ASAM.
e. Harga Dokumen Tender (Document Price)(RM): RM 500.00
f. Cara Bayaran (Mode of Payment): Wang Pos/Kiriman Pos/ Draf Bank
g. Bayar Kepada (Payable To):
KETUA PENGARAH JPS MALAYSIA @ PENGARAH JPS NEGERI PERLIS
8. Lawatan Tapak (Site Visit): WAJIB HADIR UNTUK BELI DOKUMEN (COMPULSORY TO PURCHASE DOCUMENT)
a. Tarikh Lawatan Tapak (Site Visit Date): 14 Nov 2017
b. Waktu Lapor (Reporting Time): 9.00 PAGI
c. Pejabat Lapor (Reporting Office): PEJABAT EMPANGAN TIMAH TASOH, PERLIS.
9. Maklumat Tutup Tender (Closing Details):
a. Peti Tender (Tender Box): UNIT TENDER, TINGKAT BAWAH, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50626 KUALA LUMPUR.
b. Tarikh Tutup (Closing Date): 14 Dec 2017
c. Waktu Tutup (Closing Time): 12.00 TENGAHARI
10. Tarikh Keluar Iklan (Publication Date): 07 Nov 2017